Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Energi

Sådan beregnes røntgen energi

Røntgenstråler er en del af det elektromagnetiske spektrum, med en bølgelængde fra 0,01 til 10 nm. Kilder til røntgenstråling anvendes i krystallografi for at bestemme den tredimensionelle struktur af forbindelser. Røntgenapparater anvendes også i medicin diagnostik (radiografi). Røntgenkilder har typisk monokromatorer til fremstilling af stråling med en enkelt bølgelængde. En røntgenergiens energi er omvendt proportional med dens bølgelængde og beregnes ved ligningen \\ "E = hc /lambda \\", hvor h er Planck konstant, c er lysets hastighed og lambda er bølgelængden. Røntgenenergi er typisk givet i elektronvolt (eV).

Hent værdierne af de grundlæggende konstanter h og c (se Referencer): Lyshastighed c = 299792458 m /s Planck konstant h = 4.1356673310 10 * * (? 15) eV s

Beregn produktion af de to grundlæggende konstanter h og c. hc = 299792458 (m /s) * 4.1356673310 10 (? 15) eV s = 1.2398418746 10 (? 6) eV m

Konverter bølgelængde typisk angivet i nanometer (nm) i meter (m) lambda = lambda (nm) 10
* (- 9).

Beregn røntgenenergi i eV.

E (eV) = hc /lambda (m) E (eV) = 1,2398418746 10 (6) (eVm) /(lambda (nm) 10 (-9)) = 1239.8418746 /lambda (nm).

Eksempel: Hvis lambda er 0,15 nm, så E = 1239.8418746 /0.15 = 8265.612497eV

Tip

Hvis du opnår røntgenbølgelængden i nm, skal du gå direkte til trin 4.

Klik for at udvide hele teksten