Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Energi

Hvorfor er vinden en vedvarende ressource?

Vindkraft er udnyttet af mennesket til at generere elektricitet. Vindkraft er ved at blive verdensomspændende anerkendelse som en alternativ energikilde.

Produktion

Vindkraft genereres, når vind bruges til at dreje to til tre propeller som knive rundt om en rotor. Denne handling spinder en generator. Denne enhed er kendt som en vindmølle. I stor skala opsætning er vindmøller organiseret i grupper, der producerer elektricitet i en vindmøllepark.

Fornybar natur

Vindkraft bruger vindenergi, som genereres ved opvarmning og afkøling af jorden hver dag ved solen. Solen er en uudtømmelig kilde, der gør vindenergien fornyelig.

Fordele

Vind leveres af Mother Nature. Det er et miljøvenligt alternativ, fordi det skaber ringe eller ingen forurening under elproduktion. Derudover skaber vindkraft også nye jobmuligheder, da vindmølleparker ansætter folk til at oprette og vedligeholde møllerne.

Ulemper

En af de største ulemper ved vindenergi er konstantfaktoren. Vindstyrken er variabel - fra ikke-eksisterende (når der ikke er vindblæser) til maksimal kraft (når der er en storm). Vindmøller kan også være ret støjende og hæmme den visuelle påvirkning af et landskab.

Potential

Potentialet for vindkraft er enormt på grund af dets uudtømmelige natur. Det er dog stort set uudnyttet fra 2009. Nogle lande, som f.eks. Danmark, bruger i høj grad vindkraft (med op til 20 procent af dets energibehov).

Klik for at udvide hele teksten