Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Energi

Forskel mellem en vedvarende og genanvendelig ressource

Fornyelige og genanvendelige ressourcer er begge faktorer til at reducere vores miljøpåvirkning. Mens nogle kilder kan være fornyelige og genanvendelige, er de ikke helt ens.

Fornybar definition

Ifølge Earth911-ordlisten er en vedvarende ressource en, der naturligt genopretter eller genopfrisker sig selv. Den er konstant tilgængelig uden menneskelig eller anden udefraflugt.

Genanvendelig definition

På den anden side er en genbrugsressource en, der kan bruges igen og igen, men skal først gå igennem en proces at forberede den til genbrug. Processen kan være menneskedrevet eller naturligt forekommende.

Fornyelige eksempler

Solkraft og vindenergi er gode eksempler på vedvarende ressourcer. Begge kan udnyttes til energiforbrug. De forekommer naturligt og løbende.

Genanvendelige eksempler

Glas og aluminium er eksempler på genanvendelige ressourcer. De flasker og dåser, der er fremstillet af dem, kan omarbejdes til nye produkter. Der er ingen grænse for, hvor mange gange disse produkter kan genbruges.

Kombinationer

Vand kan betragtes som en genanvendelig ressource, da den skal gå igennem processen med nedbør og fordampning for at være genbruges. Derudover kan vand også fornyes i form af vandkraft.

Klik for at udvide hele teksten