Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan beregnes en kubisk fødning af en log

Når træer skæres ned, kan loggene måles for deres volumen for at blive solgt til møbler eller brænde. Da logfiler er tredimensionale objekter, kan logens volumen måles i kubikfod. For at beregne mængden af ​​en log, skal du kende loggenes diameter og længde.

Brug et målebånd til at måle logens længde og diameter. Diameteren er afstanden fra den ene side af bjælken, gennem midten til den anden side.

Del logens diameter med to for at beregne logens radius. Hvis for eksempel logens diameter er 4 fod, vil du opdele 4 ved 2 for at få 2 meter til radius.

Multiplicer radius gange radius gange 3,14 (pi) for at beregne området af logens base. I dette eksempel vil du formere 2 fod med 2 fod med 3,14 for at finde området til 12,56 kvadratfod.

Multiplicér området ved længden for at finde logens lydstyrke. I dette eksempel, hvis loggen var 15 meter lang, ville du formere 12,56 kvadratmeter med 15 fod for at få 188,4 kubikfod for logens volumen.