Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan formes Gravity Drainage Piping

Når et rør afløb vand under tyngdekraften, begrænser dets størrelse strømningshastigheden. Bredere rør kan når som helst bære mere vand. Rørets samlede kapacitet afhænger også af afløbsrørets længde, med længere rør, der holder mere vand på en gang, så de kan frigøre den. Cylindriske rør er så brede, som de er dybe, så du behøver kun en af ​​disse målinger og rørets højde til at beregne rørets indre volumen.

Opdel rørets indvendige diameter med 2. For eksempel, hvis røret har en indre diameter på 0,1 meter: 0,1 ÷ 2 = 0,05 m Dette er rørets radius.

Firkant denne radius: 0,05 ² = 0,0025 m².

Multiplicer resultatet med pi, hvilket er ca. 3.142: 0.0025 × 3.142 = 0.007855 m². Dette er rørets tværsnitsareal.

Multiplicér dette område ved rørets højde. For eksempel, hvis røret spænder over en afstand på 7 meter: 0,007855 × 7 = 0,054985 eller ca. 0,055 m³. Dette er rørets interne kapacitet.