Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan beregnes interstitiel hastighed

Interstitiel hastighed er en måling af, hvor hurtigt vand strømmer gennem et medium i en bestemt retning. At vide, hvordan man beregner interstitiel hastighed, kan være nyttig i en række forskellige situationer, f.eks. Ved vurdering af effektiviteten af ​​et vandfilter. Ligningen til bestemmelse af vandhastighed er nem at løse, når du kender værdierne for hydraulisk ledningsevne, hydraulisk gradient og porøsiteten af ​​det medium, som vandet passerer igennem.

Indstil den matematiske ligning V = (CG) /P. I denne ligning repræsenterer V interstitiel hastighed, C står for hydraulisk ledningsevne, G er hydraulisk gradient og P er mediets porøsitet.

Indsæt værdierne for hydraulisk ledningsevne, hydraulisk gradient og porøsitet i ligningen. For eksempel, hvis ledningsevnen er 100 fod pr. Dag med en gradient på 10 fod og mediets porøsitet er .01, så er ligningen V = (100 X 10) /. 01.

Løs ligningen ved multiplicere ledningsevnen og gradienten. Derefter opdele dette tal ved mediets porøsitet. I eksemplet på V = (100 X 10) /.01 er interstitialhastigheden 100.000 fod pr. Dag.

Klik for at udvide hele teksten