Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Anvendelsen af ​​polynomier

Polynomier er en type matematikligning, der multiplicerer, tilføjer eller subtraherer et skiftende tal, kaldet et ukendt, med et uændret tal kaldet en konstant. For eksempel er i polynometligningen y = 3x 3 konstanten, og "x" er den ukendte. I dette tilfælde multiplicerer du den valgte værdi med 3 for at bestemme "y-værdien" for enhver valgt "x" -værdi. Så hvis du vælger en x-værdi på "5", er y-værdien 3 * 5 = 15.

Højere niveau math klasser

Polynomier har konsekvenser for alle højere niveau matematik kurser. De tjener som et vigtigt redskab til faktoring af trigonometriske funktioner og udgør grundlaget for kraftreglen i differentieret beregning. Matematikere tegner på forskellige typer af polynomierier for at beregne skråninger og matematiske tilnærmelser. Uden et væsentligt kendskab til polynomteori vil succes i en hvilken som helst højere matematikklasse være meget vanskelig.

Paraboler

Polynomiens "x" og "y" -værdier gør et punkt på en graf. I "x ^ 2" -polynomet finder du y-værdien ved at kvadrere den valgte x-værdi. Hvis den valgte x-værdi f.eks. Er "2", er y-værdien 2 ^ 2 = 2 * 2 = 4. Når du tegner alle "x" og "y" -værdierne for x ^ 2-polynomet på en graf, får du et "U-formet" billede kaldet en parabola. Paraboler dukker op i mange af de enheder omkring os, herunder parabolmikrofoner, parabolantenner og billygter.

Industriområder

Polynomier har relevans for næsten alle videnskaber. Astrofysikere bruger dem til at beregne en stjernes hastighed og afstand fra et andet objekt i rummet. Ligeledes er de vigtige for at bestemme tryk i applikationer af væskedynamik. Kemister bruger polynomier til at bestemme sammensætningen af ​​visse forbindelser og molekyler, og de er centrale for statistikker. Statistiske formler bruger polynomier til at fastslå fremtidige værdier af dyrefødsel og dødsfald, pengestrøm og befolkningstilvækst.

Computere

I de sidste 30 år har computerforskere indført vigtige anvendelser for polynomier. Det meste af deres arbejde indebærer at lokalisere specifikke mål via koordinatsystemer og kryptografi. Polynomier er også vigtige at rejse. Ifølge webstedet MathMotivation, "uden Taylor-polynomialet eller anden polynomimetrering, ville der ikke være nogen måde for videnskabelige regnemaskiner og computere at udføre de beregninger, der var nødvendige for at styre vores rumskibe og fly."

Klik for at udvide hele teksten