Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan bruges Newtons til at beregne mål pr. Sekund

Når du anvender en kraft på et objekt, som er fri til at bevæge sig, begynder det at accelerere, og mængden af ​​acceleration afhænger til dels af størrelsen af ​​kraften målt i newtons. Den anden relevante faktor er kroppens masse, som er et mål for dets modstandskraft over for kraft. Accelerationen bestemmer objektets endelige hastighed i meter per sekund. Jo længere krop accelererer, desto større er den endelige hastighed målt i meter per sekund.

Fordel kraften i newtons ved objektets masse i kilogram for at finde accelerationen. Hvis en kraft på 1.000 newtons f.eks. Bevæger en masse på 100 kg, så er accelerationen 1.000 /100 = 10 meter pr. Sekund kvadreret.

Multiplicer accelerationen med det tidspunkt, hvor kroppen bruger accelererende. Hvis det accelererer for eksempel i 5 sekunder, så 10 x 5 = 50 meter per sekund.

Tilføj stigning i hastighed til objektets indledende hastighed. Hvis det starter, for eksempel ved 30 meter pr. Sekund, så 30 + 50 = 80 meter pr. Sekund. Dette er kroppens endelige hastighed.

TL; DR (for lang, ikke læst)

Friktionens kraft modsætter sig normalt den kraft, der bevirker bevægelsen, og tyngdekraften kan virke i modsætning eller i tillæg til den kraft, der bevirker bevægelsen. I virkelige systemer skal du tage hensyn til både friktion og tyngdekraften. Acceleration på grund af tyngdekraft på Jorden er en konstant 9,8 meter per sekund kvadreret.