Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan beregner du Cubic Feet på en Cylinder

En cylinder er en tredimensionel genstand, der har to identiske cirkulære ender med lige parallelle sider, som en dåse af bønner eller en varmtvandsbeholder. Hvis du bruger et cylindrisk objekt til opbevaring af et produkt, kan du beregne lydstyrken i kubikfod ved hjælp af en simpel matematisk ligning.

Formlen til beregning af en cylinders volumen er V = πr 2h , hvor V er volumenet, r er radius og h er højden.

Måling i tommer

Mål længden af ​​cylinderen og dens diameter. Diameter er den bredeste måling på tværs af en cirkel krydser centret.

Del diameteren halvt for at få radius. For eksempel: Hvis din diameter er 12 tommer, vil radiusen være 6 tommer.

Firkant radius ved at gange den mod sig selv. For eksempel: 6 x 6 = 36. Bemærk, at når du kvadrer en måling, er måleenheden altid kvadratisk, i dette tilfælde giver du 36 kvadratiske inches.

Multiplicér den kvadrerede radius med pi, hvilket er ca. 3,14. For eksempel: 36 x 3,14 = 113,04 kvadrat inches. Dette tal repræsenterer området for cylinderens cirkulære ende. Formlen for en cirkels areal er: A = πr 2.

Multiplicer cirkelområdet med cylinderens længde for at få sit volumen. For eksempel, hvis længden af ​​din cylinder er 24 tommer, så 24 x 113,04 = 2712,96 kubik inches. Bemærk, at siden du multipliserer kvadreret tommer for tommer, er resultatet nu kubikmeter. Det er tommer 2 x tommer = tommer 3.

Opdel cylinderens firkantede tommer volumen i 1728 for at få cylinderens kubikfod. For eksempel: 2712.96 /1728 = 1,57 kubikmeter.

Måling i fødder

Hvis du beregner volumenet af en stor cylinder, kan du måle diameter og længde i fødder i stedet for tommer. Processen er nøjagtig den samme, bortset fra at du ikke behøver at konvertere cubic inches til cubic feet. For eksempel: Hvis din cylinder er 4 meter i diameter og 8 fod i længden, vil formlen være:

4 fod divideret med 2 = 2 fod x 2 fod x 3,14 = 12,56 kvadratfod x 8 fod = 100,48 kubikfod.

Klik for at udvide hele teksten