Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Tæthed Vs. Koncentration

Tæthed måler mængden af ​​masse pr. volumenmængde i et stof. Koncentration beskriver mængden af ​​et stof opløst i et andet stof. Ændring af koncentrationen af ​​en opløsning ændrer opløsningens densitet.

Koncentration

Koncentrationen i en opløsning er massen af ​​opløst stof pr. Volumen af ​​opløsningen.

Formel for tæthed

Tæthed er lig med stoffets masse divideret med stoffets volumen.

Løsninger

En opløsning er en homogen blanding af to eller flere forbindelser eller elementer, der er ikke kemisk bundet til hinanden.

Koncentreret vs fortyndet opløsning

En koncentreret opløsning har en relativt større mængde opløst stof til opløsningsmiddel end andre opløsninger af det samme opløste stof og opløsningsmiddel. En fortyndet opløsning har en relativt mindre mængde opløst stof end tilsvarende opløsninger.

Effekt af koncentration på densitet

Tilsætning af mere opløst stof til et opløsningsmiddel ændrer sammensætningen af ​​partikler i en given mængde opløsning. Dette resulterer i en ændring af massen pr. Volumen af ​​opløsningen (densitet).

Klik for at udvide hele teksten