Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Hvorfor er overgangsmetaller gode katalysatorer?

Overgangsmetaller er et hvilket som helst af forskellige metalliske elementer såsom chrom, jern og nikkel, der har valenselektroner i to skaller i stedet for kun en. Et valenselektron henviser til et enkelt elektron, der er ansvarlig for atomets kemiske egenskaber. Overgangsmetaller er gode metalkatalysatorer, fordi de let låner og tager elektroner fra andre molekyler. En katalysator er et kemisk stof, der, når det tilføjes til en kemisk reaktion, ikke påvirker termodynamikken i en reaktion, men øger reaktionshastigheden.
Effekten af katalysatorer

Katalysatorer arbejder med katalytiske veje ind i reaktionen . De øger hyppigheden af kollisioner mellem reaktanter, men ændrer ikke deres fysiske eller kemiske egenskaber. Katalysatorer påvirker reaktionshastigheden uden at påvirke termodynamikken. Katalysatorer tilvejebringer således en alternativ vej med lavere energi til reaktionen at finde sted. En katalysator påvirker overgangstilstanden for en reaktion ved at give overgangstilstanden en lavere energi-aktiveringssti.
Overgangsmetaller

Overgangsmetaller forveksles ofte med "d-blok" metaller i den periodiske tabel. Selvom overgangsmetaller hører til d-blokken i den periodiske tabel af elementerne, kan ikke alle d-blokmetaller kaldes overgangsmetaller. For eksempel er scandium og zink ikke overgangsmetaller, selvom de er d-blokelementer. For at et d-blokelement skal være et overgangsmetal, skal det have en ufuldstændigt fyldt d-orbital.
Hvorfor overgangsmetaller er gode katalysatorer