Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan finder du rækkevidden af ​​en firkantet rodfunktion

Matematiske funktioner skrives i forhold til variabler. En simpel funktion y = f (x) indeholder en uafhængig variabel "x" (input) og en afhængig variabel "y" (output). De mulige værdier for "x" kaldes funktionens domæne. De mulige værdier for "y" er funktionens rækkevidde. En kvadratrode "y" af et tal "x" er et tal som y ^ 2 = x. Denne definition af kvadratrodsfunktionen pålægger bestemte begrænsninger for domænet og rækkevidden af ​​funktionen, baseret på det faktum, at x ikke kan være negativt

Skriv ned den komplette kvadratrodsfunktion.

For eksempel : f (x) = y = SQRT (x ^ 3 -8)

Indstil funktionens indgang til lige eller større end nul. Fra definitionen y ^ 2 = x; x skal være positiv, det er derfor, du angiver uligheden til nul eller større end zero. Løs uligheden ved hjælp af algebraiske metoder. Fra eksemplet:

x ^ 3 -8> = 0 x ^ 3 = 8 x> = +2

Da x skal være større eller lig med +2, skal domæne af funktionen er [+2, + uendelig [

Skriv ned domænet. Udskift værdier fra domænet til funktionen for at finde rækken. Start med den venstre grænse for domænet, og vælg tilfældige punkter fra den. Brug disse resultater til at finde et mønster for området.

Fortsæt eksemplet: Domæne: [+2, + uendelig [ved +2, y = f (x) = 0 ved +3, y = f ( x) = +19 ... ved +10, y = f (x) = +992

Fra dette mønster er det tydeligt, at når x går op i værdi, går f (x) også op. Den afhængige variabel "y" vokser fra nul til "+ uendelig. Dette er intervallet.

Område: [0, + uendelig [

Klik for at udvide hele teksten