Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan beregnes multiplikatorer med MPC

Den marginale tilbøjelighed til at forbruge (MPC) er en indikator for, hvad en husstand ville gøre med ekstra indkomst. For eksempel angiver en MPC på .80, at 80 procent af den ekstra indkomst ville blive brugt ved yderligere forbrug. MPC beregnes ved at dividere forbrugsforandringen med ændringen i indkomst. MPC er en vigtig indikator, da den bruges til beregning af multiplikatoreffektens størrelse. Multiplikatoreffekten er en funktion af Keynesian-økonomiske modeller, der bestemmer den reelle produktion som følge af offentlige udgifter.

Beregn MPC, hvis MPC-figuren ikke er angivet. Beregne MPC'en ved at dividere forandringen i husholdningsforbruget med ændringen i husstandsindkomsten. Optag tallet i decimalform.

Slut MPC'en til output multiplikatorformlen. Multiplikatorformlen er 1 divideret med (1-MPC). Hvis f.eks. MPC'en er8, trækker du fra .8 fra 1. Derefter opdeler .2 ved 1 for at opnå multiplikatoren. Gentag processen for alle de forskellige MPC tal.

Multiplicer udgiftsstigningen med multiplikatoren. For eksempel vil en stigning på udgifter på $ 200 med en multiplikator på 5 føre til en samlet stigning i udgiftseffekten på $ 1.000.

Klik for at udvide hele teksten