Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan beregnes gennemsnitlig absolut fejl

Den gennemsnitlige absolutte fejl måler, hvor langt estimater eller prognoser afviger fra de faktiske værdier. Den bruges oftest i en tidsserie, men den kan anvendes til enhver form for statistisk estimat. Faktisk kunne det anvendes til alle to grupper af tal, hvor et sæt er "faktisk" og det andet er et skøn, prognose eller forudsigelse. Alternativer inkluderer gennemsnitlig kvadratfeil, gennemsnitlige absolutte afvigelser og median absolutte afvigelser.

Indstil dine data i to kolonner. En kolonne skal have de forudsagte værdier eller estimerede værdier, den anden er de faktiske værdier.

Træk den forudsagte værdi fra den faktiske værdi i hver række.

Tag den absolutte værdi af hver forskel, du beregnet i trin 2. Så hvis forskellen er negativ, fjern det negative tegn. Hvis det er positivt, lad det være som det er.

Tilføj de absolutte værdier.

Del med n - det vil sige det samlede antal rækker.

Klik for at udvide hele teksten