Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Hvor indflydelsesrige er fysisk geologi på mennesker?

Jordens bestanddele og de processer, de gennemgår, bestemmer mange aspekter af den menneskelige civilisation. Jordens fysiske geologi bestemmer de naturressourcer, der er til rådighed for en civilisation, og har derfor indflydelse på byudvikling, økonomi og folkesundhed. Desuden påvirker både gradvise og pludselige ændringer i et landskab befolkningerne, der bebor det.

Naturressourcer og økonomisk liv

En områdes fysiske geologi defineres af jordskorpenes sammensætning ved regionen. Som sådan bestemmer dette de ressourcer, der er tilgængelige for folk, der bor i den pågældende region. Fysisk geologi kan påvirke befolkningen, selv når ressourcerne ikke har umiddelbar brug for befolkningen. Når en ressource er værdifuld i omfanget af global handel, vil dette have positive økonomiske konsekvenser for en befolkning. For eksempel har Saudi Arabien den mest massive olie reserve i verden. Denne geologiske kendsgerning støtter Saudi-Arabiens økonomiske og politiske stilling, og det kan igen påvirke livskvaliteten for dets indbyggere.

Topsoil og Landbrug

Nogle regioner er velegnede til landbrug baseret på de specifikke materialer i jordens skorpe. Det næsthøjeste lag af skorpen, kaldet topsoil, er rig på næringsstoffer og derfor godt til dyrkning af afgrøder. For eksempel havde Great Plains-regionen i USA et dybt lag af jordbund, der førte til en spredning af landbruget. Over tid reducerede imidlertid overdreven landbrug og naturlige processer som erosion jordens kvalitet. Dette førte til støv storms af 1930'erne. Derfor er det vigtigt at huske både fysisk geologis relevans for mennesker såvel som den påvirkning mennesker kan have på den fysiske geologi.

Bedrock og civilisation

Grundlaget er laget solid sten under en regions jord. Grundlagets dybde og dybde spiller en stor rolle ved bestemmelsen af ​​både byggemetoder og vandstrømning i en region. Arkitekter og planlæggere skal tage højde for grundlaget ved udformningen af ​​grunden til bygninger. Fonde, der er forankret til grundfjeldet, er typisk mere stabile end dem, der ikke er. Hvis grundlaget er ekstremt dybt eller uigennemtrængeligt, kan det gøre fundamenterne vanskelige eller dyre at konstruere. Derudover bestemmer grundstenen i en region vanddannelse og underjordisk vandstrømning. Disse faktorer skal overvejes, når man borer brønde og sporer strømmen af ​​spildevand.

Katastrofale begivenheder

Fysisk geologi omfatter undersøgelsen af ​​jordens tektoniske plader og deres bevægelse. Seismiske hændelser som jordskælv og tsunamier er resultatet af tektoniske skift. På denne måde er fysisk geologi enormt indflydelsesrig på civilisationen. Hvis en region er uforberedt på en sådan katastrofe, kan vejafgiften på lokalt liv og samfund være alvorlig. For eksempel blev tsunamien i Det Indiske Ocean i 2004 overrasket på grund af manglen på et tsunami-advarselssystem. I sidste ende dræbte tsunamien mere end 227.000 mennesker. Hvis en region risikerer at lide geologiske katastrofer, kan forberedelsen hjælpe med at redde liv. For eksempel har Federal Emergency Management Agency i USA et sæt seismiske koder med det formål at minimere jordskælvsskader på bygninger. Ved jordskælv-tilbøjelige regioner som Californien kan overholdelse af disse koder hjælpe med at minimere skade og tab.

Udnyttelse

Den fysiske geologis indflydelse på mennesker er ikke ensidig; civilisationen kan have indflydelse på fysisk geologi. For eksempel kan nogle typer konstruktion og udvikling accelerere erosion. Desuden er ressourcerne udarmet, når folk mine dem. Geologiens og civilisationens indbyrdes forbundne karakter bør altid overvejes, når den teknologiske udvikling er til stede. Hvis en praksis indebærer udnyttelse af fysisk geologi og ikke er økologisk bæredygtig, kan det i sidste ende have skadelige virkninger for de mennesker, der påtager sig det.

Klik for at udvide hele teksten