Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Koldioxidens virkninger på luftforurening

Kuldioxid forekommer naturligt i atmosfæren. Det er en væsentlig ingrediens i fotosyntese, processen hvor planter gør mad og energi. Niveauerne af atmosfærisk carbondioxid er steget siden den industrielle revolution. De primære årsager er skovrydning og brænding af fossile brændstoffer som kul. Da kuldioxidniveauet er steget, har det også sine virkninger på luftforurening. Kuldioxid tegner sig for mindre end 1 procent af de atmosfæriske gasser. Imidlertid eksisterer en delikat balance mellem kuldioxid og andre gasser. Bekymringen over kuldioxid er den betydelige forandring over en relativt kort periode.

Drivhuseffekt

Kuldioxid bidrager til luftforurening i sin rolle i drivhuseffekten. Kuldioxid fælder stråling på jorden, hvilket skaber ozon på grundniveau. Dette atmosfæriske lag forhindrer jorden i at afkøle om natten. Et resultat er en opvarmning af havets farvande. Oceaner absorberer kuldioxid fra atmosfæren. Men højere vandtemperaturer kompromitterer oceanernes evne til at absorbere kuldioxid. Over tid er virkningerne af kuldioxid forværret.

Klimaændringer

En anden miljøpåvirkning af kuldioxid på luftforurening er klimaændringer. Jordens overfladetemperatur er steget i løbet af de sidste 100 år, ifølge undersøgelser foretaget af National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Forskere mener, at kuldioxidforurening er den primære synder. Virkningerne er yderst komplekse. Beviser viser imidlertid, at havets vandstand er steget, hvilket resulterer i tab af kystlinier og kystnære vådområder.

Acid Rain

Kuldioxid bidrager til den miljømæssige effekt kendt som sur regn. Emissioner, der frigives fra fossile brændselsforbrændende energianlæg, kombineres med fugt i luften. Resultatet er nedbør med et højt syreindhold. Dokumenteret beviser viser den fysiske skade på træer og andet planteliv. Vandforurening og jordforurening opstår ved den sure nedbør. En komplicerende faktor er emissionernes mobilitet. Virkningerne af kuldioxid kan ses og mærkes langt fra deres kilder, hvilket gør deres indvirkning på luftforurening mere alvorlig.

Menneskelige sundhedsvirkninger

Kuldioxidemissioner påvirker menneskers sundhed ved at fortrænge ilt i atmosfære. Åndedræt bliver vanskeligere, da kuldioxidniveauet stiger. I lukkede områder kan høje niveauer af carbondioxid føre til helseklager, såsom hovedpine. Kuldioxidniveauet kan indikere høje niveauer af andre skadelige luftforurenende stoffer, såsom flygtige organiske forbindelser, som bidrager til indendørs luftforurening.

Klik for at udvide hele teksten