Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Andet

Udtryk vs. ligninger

Udtryk og ligninger ser ens ud i matematik; Der er dog forskellige forskelle mellem dem. Et udtryk i matematik har tal, symboler og variabler, der skal beregnes. Udtryk i en ligning, der er adskilt af et ligestegn er en ligning.

Udtryk vs. Ligninger i Math

Højere niveauer af matematik har både udtryk og ligninger. Da begge brugsvariabler og tal kan forveksles i starten, er der imidlertid en nem måde at skelne mellem de to. Et udtryk har forskellige kombinationer af variabler, symboler og tal, som du kan beregne. En ligning har udtryk i den, der er adskilt af et ligestillede tegn. Så se efter et ligestegn for nemt at identificere en ligning. Simpelthen har en ligning et lige-tegn for at forbinde to ækvivalente udtryk, mens udtryk er mere som "matematiske sætninger."

Hvad er driftsordenen?

For at få den Korrekt svar i matematik, skal du bruge den korrekte rækkefølge af operationer. Du skal forstå denne grundlæggende før du løser ligninger og udtryk. Akronym PEMDAS hjælper dig med at huske rækkefølgen af ​​operationer. Det står for Parenteser, Eksponenter, Multiplicere, Opdele, Tilføj og Subtrahere.

Du foretager matematiske funktioner inden for parenteserne først, så eksponenterne som f.eks. Beføjelser og firkantede rødder, multiplicer og del derefter fra venstre til højre og endelig tilføj eller trække fra venstre til højre. Her er et eksempel:

30 ÷ 5 + (5 - 3) 2 2 - 3

= 30 ÷ 5 + 2 × 2 2 - 3

= 30 ÷ 5 + 2 × 4 - 3

= 6 + 8 - 3

= 14 - 3

= 11

Hvad er en balanceret symbollig ligning?

En balanceret symbolligning har et lige-tegn. Når du løser problemet, har begge sider af ligestillingsnummeret det samme nummer, så du ved, at dit svar er korrekt. Overvej dette eksempel på en simpelt ligning:

x
- 4 = 5

Løs den letteste side først. Da du har svaret til højre, kan du nemt bestemme, at x
er 9, da det er det eneste tal, der vil gøre tallene på hver side af ligestillingsskiltet det samme. Her er en mere kompliceret ligning hvor y
= 2. Du skal blot tilslutte variablerne og løse ligningen ved hjælp af PEMDAS:

y
+ 7 + 3 × (4 + 5) = ( y
× 12) + 12

2 +7 + 3 × (4 + 5) = (2 × 12) + 12

2 + 7 + 3 × (9) = (24) + 12

2 + 7 + 27 = 36

36 = 36

Kan du løse en matematisk ekspression? >

For at løse et matematisk udtryk skal du vide, hvad variablerne er, placere dem i udtrykket og løse det ved hjælp af PENDMAS. F.eks. Løse følgende udtryk, hvor en
= 2, b
= 3 og c = 4:

5_a_ × ( a
+ 2_b_ ) - (5_a_ + 2_b_) + b
× (2_a_ + c
)

= 5 × 2 × (2 + 2 × 3) - (5 × 2 + 2 × 3) + 3 × (2 × 2 + 4)

= 5 × 2 × (8) - (16) + 3 × (8)

= 80-16 + 24

= 88