Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Biologi

Hvad er et træk Hvilke resultater fra to dominerende gener?

Vi kan takke Gregor Mendel's arbejde, som i 1860'erne var den første til at forklare, hvordan visse genetiske faktorer dominerer andre. Han fandt ud af, at når han krydsede en ærteplantage med runde ærter til en rynket ærtræ, havde 75 procent af afkomene runde ærter. Han forstod, at hver plante havde to genetiske faktorer - hvad vi nu kalder gener - og at have en dominerende faktor maskeret den recessive. I nogle tilfælde, som farven på hestens frakke, er begge gener kodominant.

To dominerende gener

Organer, der reproducerer seksuelt, har to kopier af hvert gen, en fra hver forælder. Disse matchende genpar kaldes alleler. En dominerende allel maskerer udtrykket af det recessive gens træk. Allelerne er homozygote, hvis de kodes for det samme træk og heterozygotiske, hvis de kodes for forskellige træk. Et homozygot par kan have to dominerende eller to recessive alleler. Dominante gener er angivet med store bogstaver, recessiver med små bogstaver. For eksempel står "P" for runde ærter, og "w" står for den rynkede sort. En heterozygotærterplantage har Pw-allelparet, mens en dominerende homozygot plante har to dominerende gener, PP. Begge har runde ærter.

Kodominans

Dyreforskere har identificeret de gener, der giver en hest et roanfarvet frakke som værende codominant. Når en homozygot hvidhåret hest (WW) krydses med en homozygot rød hest (RR), vil halvdelen af ​​afkomene arve den heterozygote RW-kombination og have en roanfarvet frakke. Hvert hår i et roancoat er helt rødt eller hvidt, fordi begge gener udtrykkes. Når du står tilbage fra en rytterhest, går farverne sammen i en lysrød, men ingen af ​​hårene er lysrøde.

Ufuldstændig dominans

Ufuldstændig dominans er en hest af anden farve. Resultatet af et ufuldt dominerende allelpar er en blanding af to træk. For eksempel har mange hest racer et creme gen, der ændrer deres base farve. Creme-genet er ufuldstændigt dominant, så heste med to creme-alleler har lettere frakker end gør deres en-allel-modstykker. Creme-genet fortynder hestens basisfarve, så at have to creme alleler fordobler påvirkningen på frakkefarve.

Blodtyper

Humant blod kommer i fire typer: A, B, AB og O . En enkelt allel par er ansvarlig for en persons blodtype. A- og B-alleler er codominant, mens O-allelen er recessiv. Kombinationerne træder ud som følger: AA og AO giver type A-blod, BB og BO giver type B-blod, AB giver AB-blod og OO giver O-type blod. I dette tilfælde er kodominant egenskaben også et multi-alleltrækkende træk, hvilket betyder, at genet kan udtrykke mere end to alternative træk.

Klik for at udvide hele teksten