Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Elektronik

Sådan læses spændingsspænding med en måler

Dagens nøgleteknologier er baseret på elektriske enheder. Elektricitet skyldes en strøm af elektroner gennem metalliske ledninger. Der er to grundlæggende typer af elektricitet, kendt som vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC) typer. DC-elektricitet arbejder en fast spænding og har ingen variation med tiden. AC-elektricitet har en sinusformet afhængighed med tiden, og spændingen svinger op og ned. En krusningsspænding er en lille AC-spænding, som er placeret oven på en DC-forskydning. Det kan måles ved hjælp af et digitalt multimeter.

Sæt proberne i det digitale multimeter. To prober leveres normalt. Sæt den røde sonde i den positive terminal og den sorte sonde i den negative terminal. Tænd for det digitale multimeter ved at dreje drejeknappen på frontpanelet med uret.

Vælg "AC spænding" ved at dreje drejeknappen på forsiden til billedet af en oscillerende bølge. Sæt proberne i kontakt med kredsløbet, der har ripplespændingen. Multimeteret vil kun måle AC-komponenten af ​​signalet - dvs. krusningsspændingen. Skærmen skal ændres for at indikere den målte værdi af rippelspændingsamplituden. For at karakterisere en krusningsspænding helt, må frekvensen måles.

Drej frontdrejeknappen til frekvensfunktionen. Sæt proberne i kontakt med kredsløbet, der har ripplespændingen. Frekvensen (i Hz) vises på multimeteret. Den krøllede spænding vil nu blive karakteriseret fuldt ud.

Klik for at udvide hele teksten