Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Elektronik

Typer og funktioner af kondensatorer

Kondensatorer er elektriske enheder, der opbevarer energi, og de er i de fleste elektriske kredsløb. De to hovedtyper af kondensatorer er polariserede og ikke-polariserede. Den måde, hvorpå et antal kondensatorer er forbundet, bestemmer deres værdi i et kredsløb. Deres samlede værdi er højest, når de er forbundet i en serie, positiv til negativ. Deres kombinerede værdi er lavest, når de er forbundet parallelt, ende til ende. Kondensatorer kombineret med modstande og induktorer i et kredsløb bruges til elektriske timing af begivenheder såvel som motorer, fans, fjernsyn, biler og mange andre forbrugerprodukter og høj-energimiljøer.

Polariserede kondensatorer

Nogle kondensatorer har tydelige positive og negative poler. De hedder polariserede kondensatorer. Værdien af ​​en kondensator måles i kapacitans, og kapacitansen måles i Farad-enheder. De fleste kondensatorer har normalt små Farad-værdier kaldet mikro Farad (uF) og pico-Farad. En kondensator er designet i et af to formater: radial eller aksial. I det radiale design er begge ledninger af kondensatoren i samme ende; i det aksiale design er ledningerne i hver ende af kondensatoren. Polariserede kondensatorer er normalt store og elektrolytiske og er designet til DC-kredsløb. De har normalt høj kapacitans. Ulemperne ved polariserede kondensatorer er, at de har lav nedbrydningsspænding, kortere levetid og højere lækage af strøm.

Ikke-polariserede kondensatorer

De fleste ikke-polariserede kondensatorer er ikke elektrolytiske og har ikke en specifik positiv eller negativ stolpe. De kaldes også bipolare kondensatorer. Anvendes oftere i vekselstrømskredsløb, har de normalt små kapacitansværdier i mikro Farad og nano-Farad-serien. Nogle ikke-polariserede kondensatorer tolererer spændingsudsving op til 200 volt uden at bryde ned. De bruges i computere, bundkort og enkle printkort. Ikke-polariserede kondensatorer er billige og lavet af keramik og glimmer, selvom nogle få er elektrolytiske.

Funktioner i elektriske kredsløb

Kondensatorer anvendes i elektroniske kredsløb som lavpas, højpas og bandfiltre. Et filter er et kredsløb, der tillader strøm og spænding af en bestemt frekvens og bølgeform at passere igennem. En kondensatorens reaktans er omvendt proportional med frekvensen. Ved at kontrollere eller ændre reaktansen kan du styre den frekvens, der tillades gennem kredsløbet. Kondensatorer spiller også en vigtig rolle i højhastighedskoblingslogikkredsløb. Sådanne kredsløbs spændingsniveau, som skal være stabilt, kan ændre sig med den nuværende udsving, hvorved der indføres støj eller fejlsignaler. Afkoblingskondensatorer er indbygget i kredsløb for at stabilisere de nuværende, minimerende støjsignaler.

Højspændingsapplikationer

Højspændingscondensatorer har mange anvendelser i strømforsyninger, omformere og flashlamper. De bruges i røntgenmaskiner og lasersystemer. Spot-svejsning anvender kapacitive strømforsyningssystemer, og HPM-systemer med høj effekt har højkapacitets kondensatorer. HPM-systemer bruges til forsvar for at deaktivere elektronisk udstyr. De producerer korte udbrud af kraftenergi-mikrobølgeenergi, dødelig for elektronik, men ufarlig for mennesker. Banker af højkapacitets kondensatorer kan opbevare enorm strøm og kan programmeres til at aflade eller levere energi til elektriske systemer, der oplever en blackout.

Klik for at udvide hele teksten