Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Elektronik

Dielektrisk Opdeling Vs. Isolationsmodstandstest

"Dielektrisk" og "isolator" henviser begge til elektrisk isolering. De forhindrer kortslutninger og beskytter folk mod elektrisk stød. Den dielektriske nedbrydningstest og testen mod isolationsmodstand har de samme grundlæggende mål for at bevise isoleringens effektivitet, men de bruger forskellige metoder.

Dielektrisk nedbrydning

Dielektrisk nedbrydningstest er hvor teknikere anvender stadig højere end normal spænding til elektriske komponenter for at bestemme spændingen, hvor isoleringen bryder ned og begynder at lede elektricitet. Dette kaldes nedbrydningsspændingen.

Isolationsresistens

Isolationsmodstandstesten søger at måle modstanden af ​​isoleringen eller dielektriske. I denne test anvender en tekniker en moderat spænding på isoleringen med det formål at måle strømmen, der strømmer gennem den. Hun bruger derefter Ohm's lovberegning og deler spændingen af ​​strømmen for at få modstanden. Da den målte strøm er lille, i milliamper eller mikroameramik, vil modstanden være mange millioner ohm, som er typisk for en isolator.

Ansøgningsfordele

Begge tests giver nyttige oplysninger til designere , teknikere og brugere. Designere kan bruge oplysningerne fra den dielektriske sammenbrud og isoleringstesten til at ombygge eller ompakke isolering af komponenterne, eller de kan simpelthen inkludere de dielektriske nedbrydnings- og isolationsmodstandsværdier på komponentspecifikationsarket.

Klik for at udvide hele teksten