Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan finder du et område af en cirkel

Når du kender formlen "Area = Pi (R squared)," er det nemt at beregne et cirkelområde. Du skal bruge en lineal eller målebånd, hvis du ikke kender størrelsen af ​​den cirkel, du arbejder med. Tag en kalkulator eller et papir og en blyant og skærp disse matematiske færdigheder.

Bestem hvilken værdi af pi der skal bruges til at finde cirkelområdet. Pi kan strække sig til et uendeligt antal steder efter decimaltalet uden at gentage. Din beregning vil være mere præcis, hvis du har pi til flere tal ud over decimaltallet, men det kan ikke være nødvendigt for dit formål. I mange tilfælde er det passende at bruge 3.14.

Find radius af cirklen, som er afstanden fra midtpunktet til cirklen til kanten. Hvis du kender diameteren, divider den i halvt for at få radius. Hvis du kender omkredsen - afstanden omkring cirklen - find radius ved at dividere omkredsen med pi og derefter med to.

Find firkantet af radius ved at gange det selv. For eksempel, hvis radius er 10 fod, multiplicer 10 gange 10 for et resultat på 100 kvadratfod. Når du har kvadret radiusen, multiplicer den med pi for at finde cirkelområdet. I eksemplet multipliceres 100 gange 3,14 for det resulterende område på 314 kvadratfod. Dette svar er området for cirklen.

Klik for at udvide hele teksten