Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan bruges en elektronisk saldo

Elektroniske saldi er blevet standardudstyr til mange gymnasier og gymnasier. De giver brugeren mulighed for hurtigt og præcist at måle massen af ​​et stof til et niveau af nøjagtighed, der er umuligt for de traditionelle saldi at opnå. Dette er især vigtigt i forsøg, der kræver præcise mængder af hvert stof for at opnå de ønskede resultater. Populariteten af ​​den elektroniske balance skyldes også sin yderste brugervenlighed til ethvert niveau.

Placer den elektroniske balance på en flad, stabil overflade indendørs. Balanceens præcision er afhængig af minutfaktorer, og vind, rystende overflader eller lignende kræfter vil medføre, at aflæsningerne ikke er korrekte.

Tryk på knappen "ON" og vent på, at balancen viser nuller på den digitale skærm .

Brug tænger eller handsker til at placere den tomme beholder, du vil bruge til stoffet, der skal måles på balancen. Fingeraftryk og andre fedtstoffer fra dine hænder tilføjer masse og skal undgås for præcise målinger.

Tryk på tasten "Tare" eller "Nul" for automatisk at trække vægten af ​​beholderen fra fremtidige beregninger. Det digitale display viser nul igen, hvilket indikerer at beholderens masse er lagret i balancens hukommelse.

Tilsæt forsigtigt stoffet til beholderen. Ideelt set gøres dette med beholderen stadig på platformen, men det kan fjernes om nødvendigt. Undgå at placere beholderen på overflader, der kan have stoffer, der vil tilføre masse til beholderen, såsom pulvere eller fedt.

Placer beholderen med stoffet tilbage på balanceplattformen, hvis det er nødvendigt, og optag massen som angivet af digital display.

Klik for at udvide hele teksten