Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan beregnes vægt efter volumen

Et stofs vægt er direkte relateret til dets volumen ved dens densitet. Hvis du kender densiteten af ​​et stof og det volumen, du vil måle, kan du beregne dets vægt.

Tæthed, masse og vægt

Forholdet mellem masse, m, volumen, V, og densitet p er vist ved følgende ligning: p = m /V. F.eks. er densiteten af ​​vand 1 gram for hver kubikcentimeter eller 1,0 gram /c3. Dette betyder, at hver kubikcentimeter vand vil have en masse på 1 gram. På havniveau er vægten af ​​et stof lig med dens masse, så hvert kubikcentimeter vand vil have en vægt på 1 gram.

Beregning af vægten af ​​bly

Antag at du vil beregne vægten på 250 kubikcentimeter bly på havniveau. Bly har en densitet på 11,3 gram /c ^ 3. Siden: p = m /V, kan du også sige, at m = Vp. Så multiplicer volumenet af bly med dens densitet som følger:

m = 250 c ^ 3 x 11,3 gram /c ^ 3 eller 2,825 gram

Så 250 kubikcentimeter bly vil have en vægt på 2.825 gram på havniveau.

Kontroller dine enheder

Når du beregner vægtenhed, skal du sørge for, at de lydstyrkenheder du bruger matcher volumenenhederne i massefyldeindstillingen . Hvis du f.eks. Vil veje 25 kubikmeter bly, skal du konvertere volumenet fra kubikcentret i kubikcentimeter først.

Klik for at udvide hele teksten