Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan beregnes området af en hexagon

En hexagon er en form sammensat af seks lige sidetriangler. Derfor kan du beregne en sekskants område ved at finde området for trekanterne og tilføje disse områder sammen. Fordi trekanterne er ensidige, behøver du kun at finde området for en trekant og multiplicere resultatet med seks.

Tegn tre linjer inden for sekskanten. Start ved hvert hjørne eller hjørne af sekskanten, tegne en linje lige på tværs af vertexet på den anden side. Resultatet vil være en hexagon segmenteret i seks lige sidetriangler.

Find området af en trekant. Brug ligningen for området af en trekant, A = (1/2) _b_h, hvor b er bundlængden af ​​trekanten, og h er højden. Hvis du for eksempel har en sekskant på hver side, der måler 6 inches, og med hver indre trekants højde måler 5,2 tommer, skal du sætte disse tal i ligningen for at få (1/2) _6_5.2. Resultatet er området for en enkelt trekant inden for sekskantet: 15,6 inches.

Multiplicer området for trekanten med 6. Dette beregner områderne af alle trekanterne kombineret og derved giver området for hele sekskanten. I eksemplet multipliceres 15,6 ved 6 for at få 93,6 square inches som svaret.

Tip

Du kan også formere 1,5 ved kvadratroten af ​​3 og derefter flere det pågældende produkt ved kvadratet af den ene side for at få området på sekskanten. Nogle instruktører kan måske se området som et flertal af kvadratroten på 3 snarere end som en decimal.

Klik for at udvide hele teksten