Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan beregnes BTU for Heat

Den britiske termiske enhed (Btu) er den varme, der er nødvendig for at hæve temperaturen på et pund vand med en Fahrenheit-grad. Andre stoffer absorberer imidlertid varme ved forskellige hastigheder, hvor hver har deres egen specifikke varmekapacitet. Du kan også bruge Btus til at beregne deres varme krav, men du skal tage højde for deres varmekapacitet og masser.

Subtrahere stoffets aktuelle temperatur fra den temperatur, du vil have den nået. Hvis stoffet for eksempel er i øjeblikket ved 22 grader Celsius, og du vil opvarme det til 31 grader Celsius: 31 - 22 = 9 grader.

Multiplicér denne temperaturstigning med stoffets specifikke varmekapacitet. For en liste over specifikke varmekapacitet, se det første link i "Ressourcer". Hvis du for eksempel opvarmer kobber, som har en varmekapacitet på 0,386: 9 x 0,386 = 3,474.

Multiplicer svaret med stoffets vægt målt i gram. Hvis den vejer for eksempel 1.500 gram: 3.474 x 1.500 = 5.211. Dette er varmebehovet målt i joules.

Del dette svar med 1.055, antallet af joules i en Btu: 5.211 ÷ 1.055 = 4.94 eller ca. 5. Stoffet har brug for 5 Btus for at varme det til 31 grader.

Klik for at udvide hele teksten