Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan beregnes CFM af en Blower

Mange industriprocesser kræver kontinuerlig beluftning. Spildevandsbehandling bruger for eksempel aerob mikrober, der responderer konstant, da de bryder ned slam. En industrielle blæser tilvejebringer det nødvendige ilt ved at opretholde en stabil luftstrøm ind i reaktionskammeret. Du kan estimere en blæsers volumetriske strømningshastighed fra reaktanternes iltabsorptionshastighed. De øvrige relevante faktorer er temperatur og lufttryk ved blæsers udløbspunkt.

Tilføj 460 til temperaturen ved udløbspunktet, målt i grader Fahrenheit, for at konvertere det til grader Rankine. Hvis for eksempel luften forlader blæseren ved 80 grader: 80 + 460 = 540 grader Rankine.

Multiplicér Rankine temperaturen med antallet af pounds-mol ilt, der overføres hvert minut. Hvis for eksempel 8 pund-mol ilt når reagenserne hvert minut: 540 x 8 = 4.320.

Multiplicér dette produkt med 10,73, hvilket er gaskonstanten: 4.320 x 10.73 = 46.354.

Fordel resultatet ved tryk ved gasudladningspunktet målt i pund pr. kvadrat tomme. Hvis dette tryk f.eks. Måler 15 pund pr. Kvadrat tommer: 46,354 /15 = ca. 3,090. Dette svar er blæserens volumetriske strømningshastighed målt i kubikmeter pr. Minut.

Klik for at udvide hele teksten