Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Hvordan man opbygger en rhombus med et kompas og ret Edge

En rhombus er en firkant, der har to par parallelle kongruente sider. For at konstruere denne form kan du bruge centrene og punkterne på tre overlappende cirkler for at bestemme rhombus'-hjørnerne og derefter forbinde disse hjørner for at danne siderne. For at konstruere formen præcist skal du have et kompas for at skabe perfekte cirkler omkring et givet centerpunkt og en lige kant for at forbinde de resulterende hjørner.

Tegn en linje længden af ​​den ene side af rhombussen ved hjælp af En hersker. Navngiv endepunkterne A og B.

Juster kompasens bredde, så den svarer til længden af ​​linjen.

Forank kompasset på punkt A og tegne en cirkel, der løber gennem punkt B .Denne den cirkel A.

Lav et punkt på cirklens bue og navngiv det C.

Slet cirkel A, men slip punkt C.

Forank kompasset på punkt C og tegne en cirkel. Navngiv den cirkel C.

Forank kompasset på punkt B og tegne en anden cirkel. Navngiv den cirkel B.

Konstruktionspunkt D ved skæringspunktet mellem cirklerne B og C.

Forbind punkterne A og C med en lige kant. Derefter gør det samme for punkt C og D og D og B.

Slet cirklerne. Du er tilbage med en rhombus.

Klik for at udvide hele teksten