Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Fysik

Sådan beregnes tæthed fra viskositet

Der er to typer viskositet: kinematisk viskositet og dynamisk viskositet. Kinematisk viskositet måler den komparative hastighed, hvormed en væske eller gas strømmer. Dynamisk viskositet måler en gas eller væskes modstandsdygtighed mod strømning som kraft på den. Du skal kende både den kinematiske og dynamiske viskositet af en gas eller væske for at beregne dens densitet. At kende kun en af ​​værdierne er ikke nok, fordi hver viskositetsværdi har et direkte nok matematisk forhold til densitet.

Skriv ligningen for tæthed, givet både den dynamiske og kinematiske viskositet af et stof. Ligningen er:

Tetthed = Dynamisk viskositet /Kinematisk viskositet

Udskift begge værdier for dynamisk og kinematisk viskositet i ligningen for tæthed. For eksempel overveje en væske med en dynamisk viskositet på 6 Pascal sekunder og en kinematisk viskositet på 2 kvadratmeter pr. Sekund, ligningen vil se sådan ud:

Tæthed = 6/2

Udfør beregningen og udtrykke densiteten i kg pr. kubikmeter. I eksemplet vil svaret se sådan ud:

Tæthed = 6/2 = 3 kg pr. Kubikmeter

Klik for at udvide hele teksten