Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Geologi

Hvorfor er rockcyklussen vigtig?

Rockcyklusen er den kontinuerlige succession af klippedannelse, erosion og reformation. Dens styrker har formet Jordens overflade i 4,5 milliarder år. Dens livgivende egenskaber er drevet af store konvektionsstrømme i kappen, der forårsager krustbevægelser (plade tektonik), der danner kontinenter, bjergkæder og havområder. Med tiden er jordskorpen blevet ændret, reformeret og udhulet til dannelse af igneøse, sedimentære og metamorfe klipper.

Tidligere stencyklus

Jordens første sten (stiv) afkøles fra en smelte, der danner to generelle stentyper: basalt og granit. Basalt er en tæt, jernrig sten og danner havbunden. Granit er en mindre tæt silikatrig sten omfattende kontinenterne. Deres gradvise erosion frigjorde næringsstoffer i biosfæren.

Jordens overflade er i en langsom men kontinuerlig genanvendelsestilstand, som i sidste ende skaber jord (det stof der planter trives i). Den dynamiske jord giver mulighed for dens dannelse, uden hvilken der ikke ville være planter eller andet liv.

Bevægelser af jordens jordskorpen frigør livsholdende mineraler som natrium, jern , kalium og calcium i biosfæren. Natrium og kalium er afgørende for nervesystemet, mens calcium er en væsentlig komponent til syntese af knogler.

Energi

Bergscyklussen er forudsigelig og giver indsigt i de sandsynlige placeringer af energikilder . F.eks. Findes fossile brændstoffer i sedimentære miljøer, mens radioaktive elementer til kerneenergi (uran) kan findes i gnister eller sedimentmiljøer.

Byggematerialer

Jern, kalksten, marmor, granit og Basalt er blevet brugt til byggematerialer i tusinder af år. Byernes strukturer afhænger af dem, deres eksistens båret af rockcyklussen.

Gems og Valuta

Guld, diamanter, rubiner og smaragder har været og fortsat bruges som valuta, investeringer og udsmykning. Deres opdagelser var baseret på kendskab til jordens processer og har spillet en nøglerolle i glatte transaktioner inden for samfundsmæssig handel.