Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Hvordan har en elementer valenselektroner relation til dens gruppe i den periodiske tabel?

I 1869 offentliggjorde Dmitri Mendeleev et papir med titlen "Om forholdet mellem elementernes egenskaber og deres atomvægte." I det papir producerede han et ordnet arrangement af elementerne, listede dem i rækkefølge af stigende vægt og arrangerede dem i grupper baseret på lignende kemiske egenskaber. Selvom der var mange årtier tilbage, før detaljerne i atomstrukturen blev opdaget, organiserede Mendeleevs tabel allerede elementer med hensyn til deres valens.
Elementer og atomvægt

I Mendeleevs tid blev atomerne antaget at være udelelige, unikke enheder . Nogle var tungere end andre, og det syntes rimeligt at bestille elementerne ved at øge vægten. Der er to problemer med denne tilgang. For det første er måling af vægt en vanskelig opgave, og mange af de accepterede vægte på Mendeleevs dag var ikke korrekte. For det andet viser det sig, at atomvægt ikke rigtig er den relevante parameter. Dagens periodiske tabeller placerer elementerne i rækkefølge efter deres atomnummer, hvilket er antallet af protoner i kernen. I Mendeleevs tid var protoner endnu ikke blevet opdaget.
Elementer og kemiske egenskaber

Mendeleev skrev, at "arrangement ifølge atomvægt svarer til elementets valens og til en vis grad forskellen i kemisk opførsel ." Valensen, efter Mendeleevs forståelse, var en indikation af et elements evne til at kombinere med andre elementer. Mendeleev kombinerede rækkefølgen af atomvægt med fælles valenser for at organisere elementerne i en tabel. Det vil sige, han organiserede elementerne i grupper efter deres kemiske egenskaber. Fordi disse egenskaber gentages så ofte, var resultatet en periodisk tabel, hvor hver lodrette søjle, kaldet en gruppe, indeholder elementer med lignende egenskaber, og hver vandrette række, kaldet en periode, arrangerer elementerne efter vægt, stigende fra venstre til højre og top til bund.
Atomstruktur

Cirka 50 år efter Mendeleevs første periodiske tabel opdagede videnskabsmænd at atomet blev bygget omkring en kerne med positivt ladede protoner og neutrale neutroner - som begge er relativt tunge. Den positivt ladede kerne er omgivet af en sky af negativt ladede elektroner. Antallet af protoner - også kaldet atomnummeret - svarer typisk til antallet af elektroner. Det viser sig, at antallet af elektroner, som et element i vid udstrækning har, bestemmer dets kemiske egenskaber. Så den rigtige rækkefølge i den periodiske tabel bestemmes af antallet af elektroner, ikke vægt, som Mendeleev oprindeligt foreslog.
Valence Electrons

Elektronerne i skyen, der omgiver et elements kerne, er arrangeret i lag, kaldet skaller . Hver skal har et specifikt antal elektroner, den kan indeholde. Når hver skal fyldes, tilføjes en ny skal, indtil der er taget højde for alle elektronerne. Elektroner i den yderste skal kaldes valenselektroner, fordi det er deres interaktion, der bestemmer de grundlæggende kemiske egenskaber. Søjlerne, der blev indstillet til at gruppere elementer efter lignende kemiske egenskaber, viser sig at være nøjagtigt de samme søjler defineret af antallet af valenselektroner. Elementer i gruppe 1A har kun et valenselektron, og hver gruppe A-kolonne til højre tilføjer endnu en valenselektron. Organisation bliver lidt grumset med gruppe B-elementerne, men hver af dem er også grupperet efter deres antal valenselektroner.