Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Kemi

Tre ligheder mellem en forbindelse og et element

Ved første øjekast kan elementer og forbindelser muligvis være forskellige, men de har dog mange ligheder, som at være sammensat af atomer og have bindinger, der forbinder deres atomer sammen. Elementer og forbindelser deler også egenskaberne ved at være både rene og homogene stoffer.

Materiale er ethvert stof, der optager plads og har masse. Videnskab beregner alle stoffer i tre grupper: Elementer, forbindelser og blandinger. Interessant nok deler elementer og forbindelser flere egenskaber, der er fælles med hinanden.
Basic Unit of Matter: Atom

Den grundlæggende enhed af materie er atomet. Og når to eller flere atomer kombineres kemisk, danner de molekyler. Der findes to hovedtyper af molekyler, elementer og forbindelser. Et element er en type molekyle, der kun består af en type atom. Elementet af guld består for eksempel kun af guldatomer. I modsætning hertil er en forbindelse et molekyle, der består af forskellige typer atomer eller forskellige typer elementer. Vandforbindelsen består af to hydrogenatomer, der er bundet til et oxygenatom.
Elementer og forbindelser har bindinger, der forbinder atomer sammen.

Atomer stabiliseres ved at danne bindinger med hinanden. Tilsvarende findes elementer og forbindelser i stabil form på grund af bindingerne dannet mellem deres atomer. De to største bindinger i kemi er kovalente og ioniske bindinger.

Kovalente bindinger dannes, når atomer deler elektroner, ligesom iltelementet, der findes i stabil form, som to kovalent bundne oxygenatomer. Ioniske bindinger dannes på den anden side, når et atom mister et elektron for at blive positivt ladet, og et andet atom får elektronet til at blive negativt ladet. De positive og negative ladninger tiltrækker hinanden for at få de to atomer til at binde ionisk sammen. Dette sker i forbindelsen natriumchlorid kendt som almindeligt bordsalt.

I det væsentlige er natriumatomens positive ladning ionisk bundet til det negativt ladede kloratom.

Bortset fra: Mens ædelgasserne generelt er stabil af sig selv, er der situationer, hvor de kan binde sig til atomer. Et ophidset ædelgasatom kan danne bindinger i en proces kaldet dimerisering. Dimerisering gør det muligt for et ædelgasatom at koble sig sammen med andre atomer i nærheden eller at fremstille forbindelser i laboratoriet. Dette demonstreres af de meget flygtige forbindelser af platinhexafluorid PtF6, xenon hexafluoroplatinat XePtF6 og xenondioxid XeO2. uden at miste sine unikke fysiske og kemiske egenskaber. Tænk på det som "summen er større end de enkelte dele." Derfor er et element rent, fordi det kun er sammensat af en type atom.

At nedbryde dette atom vil kun nå frem til subatomære partikler, ikke selve atomet. En forbindelse er også ren, fordi den kun består af en type molekyle. Nedbrydning af en forbindelse yderligere ville kun føre til de individuelle atomer eller individuelle elementer, der omfatter denne forbindelse. Særlige fysiske og kemiske egenskaber er forbundet med rene stoffer. At nedbryde disse rene stoffer ville kun føre til komponenter, der har helt forskellige fysiske og kemiske egenskaber end det rene stof.
Elementer og forbindelser er homogene.

I kemi betyder homogent, at et stof har det samme udseende og ensartet sammensætning overalt. Kort sagt har en plade bestående af elementet sølv kun sølvatomer overalt. Derudover udviser hele pladen både fysiske og kemiske egenskaber for elementet sølv. Men en rustende plade af tin betragtes ikke som homogen. På samme måde er det sammensatte vand homogent, når det er rent. Hvis vandet er forurenet, er det ikke mere homogent, men heterogent. Så et rent element og en ren forbindelse er begge homogene, fordi de er usikre og bevarer alle deres egenskaber konsekvent.