Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan finder du Z-score på en TI-83

Z-score er en repræsentation i statistikken over mængden af ​​standardafvigelsesdata, der ligger over eller under gennemsnittet. Beregning af z-score for hånd kan være tidskrævende og kompliceret, men det kan nemt findes ved hjælp af en sofistikeret lommeregner som TI-83. TI-83 er en kalkulator udstyret til at udføre mange funktioner, herunder en navngivet invNorm (p), der beregner az-scoreværdi, når der er cumulative sandsynligheder.

Tryk på "2nd" knappen og tryk derefter på "VARS" knap. Brug nedpilen til at rulle til 3: invNormal (og tryk på "Enter."

Indtast din kendte sandsynlighed i decimaltyper og tilføj en parentes. Hvis din sandsynlighed er 80, skal du f.eks. Indtaste .8. skærmen det ville se ud: invNorm (.8)

Tryk på "Enter." Dette giver dig z-scoren i fire decimaler.