Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan splittes brøkdele med Ease

Hvis brøker har du alle bundet i knuder og spekulerer på, hvordan man fordeler fraktioner med lethed, er den gode nyhed dette: Hvis du kan formere dig, kan du opdele fraktioner. Så længe du ved, at en gensidig fraktion er bare en brøkdel vendt på hovedet, så at f.eks. 3/4 bliver 4/3, og at et helt tal over en er lig med hele tallet, såsom 5 er lig med 5 /1, så dividerende fraktioner skal være en leg. For at opdele blandede talfraktioner skal du konvertere det til en ufuldstændig fraktion, inden du fortsætter med den enkle divisionalgoritme. Et par praktiske problemer, og du vil være en mester til at dele brøker uden at blinke en øjenvippe.

Simple Brøker

Læs brøkdelingsproblemet som 3/4 ÷ 5/8. Inverter den anden fraktion for at danne den reciproke, så 5/8 bliver 8/5.

Skriv om den første fraktion og den gensidige af den anden som en multiplikation sætning 3/4 x 8/5.

Multiplicer tællerne sammen, så hedderne: 3 x 8 er 24 og 4 x 5 er 20. Derfor er svaret 24/20.

Reducer svaret på de laveste vilkår. 24 ÷ 20 er lig med 1 4/20. Den største fælles faktor (GCF) på 4 og 20 er 4 så divider tælleren og nævneren af ​​GCF for at forenkle den og find det endelige svar, 1 1/5.

Brøker og hele tal

Læs et brøkdelingsproblem såsom 9/15 ÷ 3. Skriv 3 som 3/1 og vend om for at få 1/3 som gensidige.

Skriv ligningen 9/15 x 1/3.

Multiplicer tællerne og denominatorerne: 9 x 1 er 9 og 15 x 3 er 45, der gør produktet 9/45.

Find GCF på 9 og 45, hvilket i dette tilfælde er 9. Opdel begge tal med 9 for at finde det endelige, forenklede svar: 1/5.

Blandede tal

Læs et brøkdelingsproblem som 8 1/9 ÷ 5/10. Konverter det blandede tal til en ukorrekt fraktion ved at multiplicere nævneren med hele tallet, 9 x 8 er 72. Tilføj tælleren, 72 + 1 er 73. Nævneren forbliver den samme, så 8 1/9 er lig med 73/9.

Omvend den anden fraktion så 5/10 bliver 10/5.

Skriv om ligningen som en multiplikations sætning med den ukorrekte fraktion og den gensidige, 73/9 x 10/5.

Multiplicer tællerne og denominatorerne: 73 x 10 er lig med 730 og 9 x 5 er 45 så produktet er 730/45.

Del tælleren med nævneren. Resten er tælleren i det resulterende blandede nummer, 16 10/45. Opdel den nye tæller og nævneren af ​​GCF for at reducere fraktionen til de laveste vilkår. GCF på 10 og 45 er 5, så det endelige svar er 16 2/9.

Tip

For en vejledning om at finde den største fælles faktor for at reducere fraktioner til laveste vilkår, prøv Math Legepladsens "Factor Trees" øvelse eller AAA Maths øvelser.

Klik for at udvide hele teksten