Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan Find Recombinant Afkom

Rekombinant afkom er de børn, hvis gener indeholder en non-parentale allel kombination. Hvis en forælder med allelkombinationen Aa Bb parret med en forælder med allelkombinationen aa bb, ville et barn med allelkombinationen AA bb være rekombinant, fordi ingen allelegruppe er direkte arvet fra begge forældre. Denne uregelmæssighed resulterer, når gener på samme kromosom er så langt fra hinanden, at deres alleler krydses over under meiose. Således ligger nøglen til at finde rekombinant afkom i at lede efter allelpar, der ikke er direkte arvede. Når du har gjort det, kan du beregne rekombination afkomfrekvens.

Identificer det rekombinante afkom ved at kigge på allelkombinationer, der ikke er direkte arvet fra forældrene. Forældre med kombination YyLl og yyll og afkom YyLl: 400, Yyll: 100, yyLl: 100 og yyll: 400, de rekombinante afkom er de med allelkombinationerne Yyll og yyLl.

Tilføj det rekombinante afkom og forældrenes afkom separat. I eksemplet er der 100 + 100 eller 200 rekombinante afkom og 400 + 400 eller 800 forældrenes afkom.

Del det totale antal rekombinante afkom med antallet af totale afkom. I betragtning af 200 rekombinante afkom og 800 forældreavkom, vil du opdele 200 ved 1000 for at få .2 eller en 20 procent rekombinant afkomfrekvens.