Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Fordelene ved at bruge en uafhængig gruppe T-test

En uafhængig prøve t-test er en statistisk metode til at sammenligne to prøver med hensyn til deres midler. For eksempel kan du sammenligne SAT-score for mænd og kvinder på et bestemt universitet eller højderne på 12-årige drenge og piger.

Fortolkningens enkelhed

Udgangen fra en uafhængige prøver t-test fortæller dig, hvor forskelligt middelværdien af ​​en prøve er fra middelværdien af ​​den anden gruppe. Det fortæller dig gennemsnittet af hver gruppe og den gennemsnitlige forskel mellem grupperne. Det fortæller dig også, om denne forskel er statistisk signifikant. Statistisk betydning er et mål for, hvor sandsynlige forskelle der er så store som dem i denne prøve, hvis de to populationer, hvorfra prøverne er tegnet, har de samme midler,

Robusthed

De uafhængige prøver t-test antager, at de to populationer normalt fordeles (den klokkeformede kurve) og har samme varians (variansen er et mål for, hvordan spredningen fordeles). T-testen er dog ret robust til krænkelser af den første antagelse, og der findes metoder til brug af t-testen med to prøver fra populationer med ulige afvigelser.

Nem at samle data

Den uafhængige prøve t-test kræver meget små data: Simpelthen værdierne af emner fra hver af to grupper på en eller anden kvantitativ variabel. T-testen er gyldig, selv med et lille antal emner, og kræver kun en værdi fra hvert emne.

Beregningsmetode

Disse tider bliver selv teste tester næsten altid færdige med hjælp fra en computer. Men formlen til den uafhængige prøve t-test er enkel, og det gør det nemt at forstå, hvad der foregår. Dette er især tiltalende for folk uden meget statistisk træning.

Klik for at udvide hele teksten