Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Hvordan faktor Negative Numbers

Faktorer er tal, der - når de multipliceres sammen - resulterer i et andet nummer, der er kendt som et produkt. Multiplikationsloven angiver, at når et negativt tal multipliceres med et positivt tal, vil produktet være negativt. Så hvis man overvejer et faktorpar af et negativt produkt, skal en af ​​disse faktorer være negativ, og den anden faktor skal være positiv. I modsat fald virker factoring negative tal på samme måde som factoring positive tal.

Faktorer af et negativt tal

Faktorerne i et tal indebærer alle de numre, der kan multipliceres med hinanden til producer det nummer. F.eks. Er faktorerne -8: 1 og -8, -1 og 8, 2 og -4 og -2 og 4. Dette skyldes, at hver af disse faktorpar, når de multipliceres sammen, producerer -8 som følger : 1 x -8 = -8; -1 x 8 = -8; 2 x -4 = -8; og -2 x 4 = -8. I det væsentlige, for at faktor et negativt tal, find alle dens positive faktorer, så duplikere dem og skriv et negativt tegn foran duplikaterne. For eksempel er de positive faktorer af -3 1 og 3. Duplicering dem producerer 1, 3, 1, 3; skriver et negativt tegn før duplikaterne producerer 1, 3, -1, -3, som er alle faktorerne i -3.

Klik for at udvide hele teksten