Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Sådan bestemmer du Y-intercepten af ​​en trendlinje

Du må muligvis bestemme y-afsnit for en trendlinie for at forstå mere om de data, som trendlinjen repræsenterer. En trendlinie er en linje, der er tegnet over, under eller gennem forskellige datapunkter for at vise deres generelle retning. Træklinjen kan trækkes fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne, hvilket indikerer at dataene har en negativ hældning eller fra nederste venstre hjørne til øverste højre hjørne, hvilket indikerer at dataene har en positiv hældning. Y-afsnit af trendlinjen er det punkt, hvor trendlinjen har en x-værdi på nul.

Undersøg trendlinjen, der er på grafen. En af metoderne til bestemmelse af y-afsnit er gennem observation. Find x-aksen eller den vandrette akse på grafen, og find værdien, hvor x = 0. Placer din blyant over dette punkt. Følg den lodrette linje over dette punkt med din blyant, indtil blyanten skærer trendlinjen. Se på y-aksen eller den vertikale akse, og find den værdi, som denne kryds forekommer. Denne værdi er y-interceptet.

Sammenlign den generelle ligning af en linje til ligningen i trendlinjen. Den generelle formel for en linje er y = mx + b, for hvilken m er hældningen, b er y-interceptet, x er en hvilken som helst x-værdi, og y er enhver y-værdi. Ved at se på træklinjens ligning kan du bestemme y-interceptet. Hvis for eksempel træklinjens ligning er y = 2x + 5, er y-intercepten 5. Du ville modtage det samme svar, hvis du lader x = 0.

Gennemgå punktskråningsformlen. Hvis trendlinjen ikke har en ligning, vil du gerne oprette en for at bestemme y-afsnit. Point-slope formel er (y-y1) = m (x-x1), hvor m er hældningen, y1 er y-koordinaten og x1 er x-koordinaten.

Find linjens hældning. For at generere ligningens ligning, skal du finde hældningen. Ligningens ligning er m = (y2-y1) /(x2-x1), hvor x1 og y1 er et sæt koordinater på trendlinjen, og x2 og y2 er et andet sæt koordinater på trendlinjen. For eksempel kan to punkter på trendlinjen være (2,9) og (3,11). Ved at sætte disse punkter i ligningen får du m = (11-9) /(3-2). Du skal beregne et svar på m = 2.

Find et andet punkt på trendlinjen og sæt værdierne for punktet og hældningen i punkt-hældningsformlen. For eksempel, hvis punktet er (1,7) og hældningen er m = 2, får du (y-7) = 2 (x-1). Løsning for y, du modtager ligningen y = 2x + 5. Derfor er y-interceptet af trendlinjen 5

Klik for at udvide hele teksten