Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Math

Hvad er et nonzero nummer?

Kemikere, matematikere og forskere, der gennemfører ligninger i deres forskning, anser alle ikke-nullnumre for at have betydning eller betydning, om tallet er negativt eller positivt. Et hvilket som helst tal, uanset om det er positivt eller negativt, der ikke svarer til nul, repræsenterer i alt væsentligt et ikke-nummer. Husk dog på, at nul ikke betyder simpelthen betyder "ingenting", da nogle gange nul tal har betydning eller betydning afhængigt af deres position i nummeret. For eksempel betyder et bageste nul bag en decimal ikke noget; den formidler information, som nummeret $ 1,00 betegner en enkelt dollar, men ingen ændring. De efterfølgende nuller efter decimaltegnet repræsenterer, at forandring mindre end en dollar ikke er til stede i denne repræsentation.

Væsentlige billedregler

Kemister og matematikere overvejer at ledende nuller ikke har nogen mening eller betydning andet end den for en pladsholder, som i decimaltallet 0,25. Men de betragter også nul i nummer 2,05 som meningsfuldt, fordi det formidler oplysninger om tiende position. Det samme gælder for skrivning 2.501, som også indeholder oplysninger om nulpositionen i dette nummer. Det koger ned til decimalplaceringen.

Hvorvidt en nul er betydelig eller meningsfuld styres af et sæt regler. Penn State's kemiafdeling opregner følgende tre regler som grundlæggende betingelser:

 1. "Ikke-nul-cifre er altid signifikante."
 2. "Alle nuller mellem to signifikante cifre er betydelige."
 3. "KUNDE AFDELINGEN PÅ Columbia University uddyber den tredje regel ved at præcisere" Trailing nuler i en helhed Nummer uden decimaler vist er IKKE signifikante. " Så et nul i 25,0 er signifikant, men et nul i 250 er ikke. Uden en decimaltegn fungerer nulen i den ene stilling simpelthen som en pladsholder, men i 250,0 er nulet signifikant både i den pågældende stilling og i tiende position.

  Betydningen af ​​nul

  I hverdagen, når folk siger "nul, zip, zilch", siger de at de ikke har noget. Men i matematik, kemi og videnskabelige notationer og ligninger kan nul som et ikke-nummer-nummer have stor betydning afhængigt af dens position i nummeret. For eksempel, hvis du målte noget, og målet var 20,00 i modsætning til 20, betyder det, at - fordi nullerne vises til højre for decimaltegnet - måles nøjagtigt til hundrede positioner. 20.00-nummeret er mere præcist end 20-figuren, da 20 ikke indeholder oplysninger om tallene i tiendedele og hundrede positioner.

  Præcise tal

  Zero numre tillader matematikere, fysikere og i det væsentlige nogen person, der arbejder med ligninger eller videnskabelige notater for at udnytte eksakte tal, der har et uendeligt antal signifikante tal. For eksempel, hvis du skulle skrive 1.000000000, er disse alle nuller, der har betydning, hvilket i det væsentlige angiver disse tal har betydning. Disse tal angiver oplysninger efter decimaltegnet og falder under regel # 3. F.eks. Har tal, der har definitioner, som 1 meter = 1,00 meter = 1,0000 meter = 1,0000000000000000000 meter osv. - hver af disse nuller refererer til tiere, hundrede, tusindedele og så videre og giver mening til definitionen af ​​nummeret. br>