Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Virkningerne af jordforurening på planter og blomster

Jordforurening har mange årsager. Forurenende stoffer kan indføres direkte. Jord kan forurenes ved luftforurening, når nedbør syrer sure forbindelser som svovldioxid og nitrogenoxid. Menneskelige aktiviteter som minedrift kan frigøre sur dræning, som kan have udbredt virkning. Uanset årsagen har jordforurening negative virkninger på planter og planter samt de organismer, der afhænger af dem.

Mikroorganismer

sure jordarter, der er dannet ved deponering af sure forbindelser som svovldioxid producerer surt miljø, der ikke tolereres af mikroorganismer, hvilket forbedrer jordstrukturen ved at nedbryde organisk materiale og medvirke i vandstrømmen.

Fotosyntese

Jordbunden forurenet af surt regn har indflydelse på planter ved at forstyrre jordkemien og reducere planternes evne til at optage næringsstoffer og gennemgå fotosyntese.

Aluminium

Mens aluminium forekommer naturligt i miljøet, kan jordforurening mobilisere uorganiske former, som er stærkt giftige for planter og kan potentielt lække i grundvand og forene deres virkninger.

Algeblomster

Forurenede jordarter med højt indhold af kvælstof og fosfor kan udvaskes i vandveje og forårsage algblomstrer, hvilket resulterer i dræb af vandplanter d Util udtømt opløst ilt.

pH

Syredannelse i jorden kan hæmme sin evne til at buffer ændringer i jordens pH, hvilket forårsager, at planter dør ud på grund af ugjestlige forhold.

Klik for at udvide hele teksten