Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Sådan håndteres miljøproblemer

Mange miljøproblemer er menneskeskabte, der skyldes ukorrekt bortskaffelse af farlige materialer og emissioner af fossile brændstoffer. Faktisk rapporterer webstedet for Green Student University om, at 3,2 mia. Tons kuldioxid frigives hvert år i miljøet. Disse miljøproblemer er alvorlige, men kan tackles ved at lave enkle, miljøvenlige valg.

Alternativ energi

Industrielle processer og transportindustrien brænder store mængder fossilt brændstof, frigiver skadelige kemikalier ind i miljøet. Alternative energikilder som solceller og vindmøller giver rene strømforsyninger, som kan reducere udslip af fossile brændstoffer.

Reducere kulstoffodspor

Dit kulstoffodaftryk er en måling af, hvordan dine aktiviteter påvirker miljøet. Dette fodspor består af dine spisevaner, transport- og energiforbrugsmønstre i forhold til, hvor meget kuldioxid du producerer. At reducere dine personlige kuldioxidemissioner daglig hjælper med at løse større miljøproblemer.

Nødberedskab

U.S. Environmental Protection Agency opfordrer enkeltpersoner til at være proaktive og forberede sig på miljømæssige nødsituationer. ØPA'ens nødberedskabsinddragelsesprogram er designet til at informere borgerne om mulige farer i deres område og yde den nødvendige uddannelse til at håndtere miljøproblemer.

Klik for at udvide hele teksten