Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Natur

Fordele og ulemper ved konstruktion af dæmninger

Man-made dams er designet til at stoppe eller hindre vandstrømmen langs en flod. Mens dæmninger er mest forbundet med produktion af vandkraft, bruges de til en række formål. Når en flod dammes, skaber den en kunstig vandkrop bag dæmningen. Sådanne reservoirer bruges til at forsyne offentligheden med drikkevand og til at regulere vandstrømmen til de omkringliggende områder.

Ren energi

Vandkraft leverer 19 procent af verdens elforsyning, rapporterer USA Geologisk Undersøgelse, med ca. 3.000 terawatt-timer genereret årligt. Hydroelektricitet udnytter vandets kinetiske energi til at flytte turbiner, som igen genererer elektricitet. Vandkraft er ren og vedvarende og reducerer afhængigheden af ​​fossile brændstoffer.

Regulerer vandforsyningen

Når en flod dammes, samler vandet og danner et reservoir. Dette gør det muligt for befolkningscentrene at indsamle ferskvand i perioder med kraftig nedbør til brug under tørke og tørreform. Dæmninger kan også bruges til at styre oversvømmelsesvand og levere en reguleret mængde vand til de omkringliggende områder til kunstvanding. Damme giver derfor en buffer til ekstremt eller uregelmæssigt vejr.

Oversvømmelser Omgivende Områder

Når en flod dammes, fordampes vand og omgivende tørre områder oversvømmes. Dette resulterer ofte i forskydning af lokalbefolkningen og manglende evne til at anvende jord, der tidligere er tilgængeligt. Dette kan forstyrre lokale aktiviteter som landbrug. Når vegetationen er opsuget i vand, frigør den døde vegetation desuden metan i atmosfæren og øger produktionen af ​​drivhusgasser. Desuden går tabet af skovområder langsommere optagelsen af ​​kuldioxid, en anden drivhusgas.

Forstyrrer økosystemerne

Oversvømmelsen af ​​omgivende områder fortrænger eksisterende dyreliv og kan forstyrre hele økosystemerne. Desuden kan det marine liv, der afhænger af flodens uhindrede strøm, som laks og andre vandrende fisk, påvirkes negativt.

Klik for at udvide hele teksten