Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Astronomi

De magnetiske egenskaber af stjernedannende tætte kerner

Et billede af de magnetiserede, stjernedannende kerne BHR 71 IRS1. Den yderste gas med lav massefylde er vist med de blå og hvide baggrundsfarver; den centralt koncentrerede kernegas er vist ved de sorte konturlinjer og grønne farve. Den centrale protostjerne og den planetdannende skive er vist med den orange cirkel. De tilknyttede magnetfeltlinjer er vist med de buede hvide linjer, hvis form indikerer, at feltet er blevet trukket indad af den sammentrækkende tætte gas. Astronomer har gennemført den første analyse af magnetfeltpåvirkninger i stjernedannende kerner ved hjælp af en kombination af teknikker. Kredit:Myers, P. et al. 2020

Magnetiske felter i rummet kaldes undertiden den sidste brik i stjernedannelsens puslespil. De er meget sværere at måle end masserne eller bevægelserne af stjernedannende skyer, og deres styrke er stadig usikker. Hvis de er stærke, de kan afbøje eller endda modsætte sig, at gas strømmer ind i en ung stjernekerne, når den kollapser under påvirkning af tyngdekraften. Hvis de er moderate i styrke, imidlertid, de handler mere fleksibelt og styrer strømmen, men forhindre det ikke. Tidlige målinger af feltstyrker i molekylære skyer var baseret på stråling fra molekyler, hvis energiniveauer er følsomme over for magnetiske feltstyrker. Disse data antydede, at felterne var af moderat styrke, men disse konklusioner var foreløbige. Nyere observationer med stærkere signaler målte den polariserede stråling fra støvkorn på linje med magnetfeltet. Disse observationer opnår feltstyrken fra ændringerne i feltretningen på tværs af skykortet.

CfA-astronomen Phil Myers og hans samarbejdspartner påtog sig at afklare magnetfelternes rolle i stjernedannende skykerner. De sammenlignede feltstyrker ved hjælp af støvteknikken i 17 kerner, der danner stjerner med lav masse, og ved at bruge den molekylære teknik i 36 kerner, der danner mere massive stjerner. De to teknikker finder næsten de samme egenskaber for markerne, på trods af, at de hver især måler en forskellig magnetisk effekt. Astronomerne analyserede, om felterne er stærke nok til at forhindre gravitationssammenbrud, og hvordan deres styrker skalerer med tæthed. De finder, at på trods af det mangfoldige udvalg af kerneegenskaber, ingen af ​​felterne er stærke nok (med en faktor to eller tre) til at forhindre kollaps. De finder også sammenhænge mellem feltstyrke, massefylde, og andre kerneegenskaber, som er i overensstemmelse med teoretiske forventninger.

Denne undersøgelse er den første analyse af magnetfeltpåvirkninger i stjernedannende kerner ved hjælp af både molekylære og støvmålingsteknikker, og det bekræfter og udvider de tidligere resultater baseret på den molekylære teknik alene.

Undersøgelsen er publiceret i The Astrophysical Journal .


Varme artikler