Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Biologi

Er intelligens et genetisk træk?

Din DNA, den genetiske kode, som ligger til grund for alt fra din øjenfarve til en tilbøjelighed til diabetes, kan have en målbar indvirkning på din intelligens. Forholdet er dog ikke så simpelt som at arve nogle få gener og straks bliver et geni. I virkeligheden er forbindelserne mellem genetik og intelligens kvotient kompliceret, og en persons miljø kan også have stor indflydelse oven på enhver genetisk basislinje.

Definere Intelligence

En del af problemet med at forbinde gener til intelligens er, at ingen helt ved, hvordan man definerer begrebet intelligens i første omgang. IQ-test måler ydeevne over en række færdigheder, og disse færdigheder styres af forskellige områder af hjernen, ikke kun en. To almindelige måder at vurdere intelligens på er at bestemme, hvor godt du lærer og anvender viden, og hvor godt du kan løse problemer, du aldrig har set før, men der kan være andre komponenter, der endnu ikke er veldefineret.

General Heritability

Undersøgelser foretaget på tvillinger, familiemedlemmer og offentligheden har alle angivet et link mellem genetik og intelligens, men de nøjagtige gener og mekanismer er stadig under undersøgelse. En undersøgelse fra 2011 offentliggjort i tidsskriftet "Molekylærpsykiatri" anslog, at 41 procent af variationen i krystalliseret type intelligens, der indebærer evnen til at indsamle og bevare lært viden og 51 procent af variationen i væsketype intelligens, hvilket indebærer -tænktænkning og problemløsning er baseret på genetik. Desuden bemærkede forskerne, at dataene, der så på over 3.500 voksne og 500.000 genetiske markører, stærkt foreslog, at intelligens styres af mange gener, der handler i koncert, og at hvert gen kun har en meget lille effekt på egen hånd.

Specifikke gener

Et par gener er blevet knyttet til højere IQ, men virkningerne er ikke altid klare. For eksempel fandt forskere fra Washington University School of Medicine i St. Louis i 2007, at et gen kaldet CHRM2, som findes på kromosom syv, havde en målbar indvirkning på præstations-IQ. Performance IQ involverer en persons evne til at score højt på test af visuel-motorisk koordinering, rumlig opfattelse, logisk ræsonnement og abstrakt problemløsning. Forskerne advarer imidlertid om, at genet sandsynligvis interagerer med op til 100 andre, så at have en bestemt variant vil ikke påvirke det samlede IQ, medmindre du også har de rigtige varianter af de andre gener også. Dette gen har heller ikke påvirket verbale færdigheder, som er en separat komponent i IQ-test.

Overvejelser

Mens ideen om, at dine gener påvirker din intelligens, ikke er virkelig under debat, har nyere forskning indikerer at de gener, der er identificeret hidtil, måske ikke har så stor indflydelse som tidligere antaget. Et 2012-papir udgivet i "Psychological Science" fandt ud af, at mange af de gener, der tidligere var knyttet til IQ, herunder CHRM2, måske ikke har så stor indflydelse som troet. Den nye forskning viser fortsat en forbindelse mellem genetik og IQ, men manglen på forbindelse med bestemte gener kan betyde, at interaktionerne mellem gener eller interaktioner mellem gener og miljø betyder mere end tidligere antaget. En undersøgelse offentliggjort på "PLOS One" i 2010 gav bevis for, at epigenetik kan påvirke, hvor meget dine intelligensrelaterede gener bidrager til din samlede IQ. Epigenetiske ændringer er ændringer af DNA-molekylet, der påvirker hvordan dine gener udtrykkes, men som ikke ændrer selve den specifikke genetiske kode. Disse ændringer, som typisk forekommer under embryonal og tidlig barndomshjerneudvikling, omfatter ting som tilsætning eller fjernelse af methylgrupper på DNA-strengen og modifikation af regulatoriske proteiner på DNA.

Klik for at udvide hele teksten