Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Biologi

Ulemper og fordele ved en HPLC

HPLC tilbyder en hurtig, automatisk og meget præcis metode til at identificere visse kemiske komponenter i en prøve, men det kan være dyrt, komplekst og virker ikke for alle prøver. Medicinske, retsmedicinske, miljø- og fremstillingslaboratorier bruger teknikken til at kvantificere og adskille kemikalierne i en prøve. HPLC har både fordele og ulemper i forhold til andre teknikker.

HPLC og lignende teknikker

Som andre former for kromatografi tillader HPLC separationen af ​​kemiske bestanddele ved brug af en mobil fase og en stationær fase. Den mobile fase er flydende, og den stationære fase er fast. Fordi de forskellige komponenter bevæger sig med forskellige hastigheder adskiller de sig fra hinanden. Alternative teknikker indbefatter kapillærelektroforese, hvor stoffer migreres gennem opløsninger i et elektrisk felt og andre kromatografiske metoder såsom fastfaseekstraktion, gaskromatografi og tyndtlagskromatografi.

Hastighed, effektivitet og nøjagtighed

Sammenlignet med andre kromatografiske teknikker, såsom TLC, er HPLC ekstremt hurtig og effektiv. Det bruger en pumpe i stedet for tyngdekraften til at tvinge et flydende opløsningsmiddel gennem et fast adsorbentmateriale med forskellige kemiske komponenter, der adskilles, når de bevæger sig med forskellige hastigheder. Processen kan udføres i cirka 10 til 30 minutter, og den leverer høj opløsning. Det er præcist og meget reproducerbart. Fordi det i vid udstrækning er automatiseret, kan grundlæggende HPLC-kørsler udføres med minimal træning.

Omkostninger og kompleksitet

På trods af fordelene kan HPLC være dyrt og kræver store mængder dyre organiske stoffer. Teknikker som fastfaseudvinding og kapillærelektroforese kan være billigere og endnu hurtigere, især til analyse under god fremstillingspraksis. Selv om det er relativt nemt at bruge eksisterende HPLC-metoder, kan det være komplekst at fejlfinding problemer eller at udvikle nye metoder. Dette skyldes i vid udstrækning adskillige moduler, kolonner og mobilfaser.

Følsomhed og opløsning

Generelt er HPLC alsidige og yderst præcise, når det kommer til at identificere og kvantificere kemiske komponenter. Med mange trin involveret er præcisionen af ​​HPLC stort set nede for processen at blive automatiseret og derfor meget reproducerbar. HPLC har lav følsomhed for visse forbindelser, og nogle kan ikke detekteres, da de adsorberes irreversibelt. Flygtige stoffer separeres bedre ved gaskromatografi.

Klik for at udvide hele teksten