Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Elektronik

Sådan kalibrerer du oscilloskopprober

Et oscilloskop tager variation i signalspænding som en funktion af tiden og viser den på en skærm. Disse enheder er nyttige til analyse af kredsløb som led i vedligeholdelse eller reparation og er også et populært træk ved bachelor fysik lab klasser. Kalibrér altid et oscilloskop, inden du bruger det Antag aldrig fabriksindstillingerne er korrekte uden at kontrollere dem. For at kalibrere et oscilloskop skal du bruge et signal, hvis spænding er kendt, og juster derefter enheden, indtil den læser præcist.

Find den lille metalcylinder eller knap, der projicerer fra oscilloskopet mærket Probe Adjust. Denne stikkontakt giver et standard signal, som du kan bruge til at kalibrere maskinen.

Tilslut sonden til kanalen 1 udgangen på oscilloskopet ved hjælp af kablet. Alligatorklipset fastgøres til sondejusteringen, mens BNC-enden af ​​kablet skal tilsluttes kanal 1-udgangen.

Find knappen for at justere den vandrette skala og knappen for at justere lodret skala (begge skal være på forsiden af ​​dit oscilloskop nær kanal 1). Juster begge skalaer, indtil du kan se en firkantbølge på oscilloskopskærmen.

Juster fokuset med fokusknappen, indtil skærmen på skærmen er klar og skarp (ikke fuzzy og sløret).

Mål forskellen i spænding mellem trugernes bølger og tinderne. Vær opmærksom på indstillingen på din skala. Hvis din skala er indstillet til 1 V, for eksempel er hver lodret boks på skærmen lig med en volt. Hvis din skala er indstillet til 1 mV, er hver boks på skærmen lig med en millivolt.

Drej spændingskalibreringsknappen, indtil peak-to-peak spændingen på din firkantbølge er lig med mængde angivet under Probe Adjust på oscilloskopet.

Mål periode for din firkantbølge. Dette er antallet af sekunder fra begyndelsen af ​​en top til begyndelsen af ​​den næste. Igen skal du huske at tage højde for indstillingen for din vandrette skala. Hvis du f.eks. Har skalaen indstillet til et sekund, er hver horisontal boks på skærmen lig med et sekund.

Opdel en efter perioden for at bestemme frekvensen. Hvis perioden er 0,5 sekunder, er frekvensen 2 cykler per sekund eller 2 Hertz.

Drej frekvens kalibreringsknappen indtil perioden og dermed frekvensen af ​​din firkantbølge matcher indstillingen vist under Probe Juster på oscilloskopet.

Tip

Den sværeste del ved først at justere skalaen, så du kan se din firkantbølge. Når du bliver mere bekendt med dit oscilloskops indstillinger, bliver det dog meget nemmere.

Klik for at udvide hele teksten