Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Elektronik

Hvad er grundlæggende elektronik?

Elektroner, en komponent af atomer, og deres anvendelse som kendt som elektronik - spiller en vigtig rolle i mange stykker husholdningsudstyr. Grundelektronik består af de minimale "elektronikkomponenter", der udgør en del af det daglige elektronikudstyr. Disse elektroniske komponenter omfatter modstande, transistorer, kondensatorer, dioder, induktorer og transformatorer. Drives af et batteri, de er designet til at fungere under visse fysiske love og principper. Grundlæggende elektronik vedrører også måling af spænding, strøm (elektronstrøm) og modstand i det samlede arbejdskreds.

Elektronikprincipper

Alt elektronikudstyr arbejder på et grundlæggende fysikprincip, kendt som Ohm's lov, der angiver, at et kredsløb indeholder en spænding, der er direkte proportional med strømmen og modstanden i strømmen i strømmen. Kredsløbet omfatter de elektroniske komponenter også kendt som kredsløbselementer, der er forbundet med ledninger til et batteri og designet til at overholde Ohms lov.

Strømforsyning

Batteriet producerer spænding og strøm, der drev eller kræfter de elektroniske komponenter. Elektronerne strømmer gennem ledninger og moduleres af arrangementet af elektronikkomponenterne for at producere specifikke resultater. Spændingen måles i enheder kaldet volt og strømmen i enheder kaldet ampere eller forstærkere.

Modstande

Modstanden er et kredsløbselement designet til at tilbyde modstand mod strømmen af ​​elektroner kaldet strøm. På den måde producerer det varme og til gengæld spredes kraft - en modstand multipliceret med kvadratet af strømmen. En varmespole er et eksempel på en anvendelse af en modstand. Modeller har en additiv værdi i rækkefølge (dvs. kredsløbets samlede modstand svarer til summen af ​​alle modstandernes værdi). Arrangeret parallelt reduceres deres samlede værdi. Modstanden modstand er ohm. I praksis har vi kilohm- og megaohm-enheder.

Kondensatorer

Kondensatorer er kredsløbselementer, der repræsenterer modstanden mod modstande: De opbevarer elektrisk strøm. Deres kapacitet måles i farader og praktiske underenheder af en farad som microfarad og picofarad. Når de arrangeres parallelt, øges deres samlede værdi. Når de er i serie, reduceres deres samlede værdi. Grundlæggende elektronik kredsløb indeholder altid nogle kondensatorer.

Dioder og transistorer

Dioden, et kredsløbselement, tilskynder strøm til at strømme i kun én retning. Det har to terminaler, i modsætning til transistoren - som har tre. I transistoren kan strømmen strømme i mere end en retning. Både dioder og transistorer modulerer strømretning og spænding.

Induktorer, transformatorer og RLC-kredsløb

Grundlæggende elektronikkredsløb indeholder ofte induktorer og transformatorer som kredsløbselementer. En induktor er en ledningspole, der frembringer et ønsket magnetfelt, i modsætning til en kondensator, som frembringer et ønsket elektrisk felt. Når det kombineres med en modstand og kondensator, bidrager en induktor til et specielt "tuning" kredsløb, kaldet et RLC kredsløb, der kan indstilles til forskellige frekvenser, idet elektrisk strøm strømmer igennem den. Transformatorer, en anden type kredsløbselement, kan øge spændingen eller træde den ned til ønskede værdier. Alle disse kredsløbskomponenter udgør det, der almindeligvis kaldes "baselektronik."

Måleinstrumenter

Basiselektronik er ikke komplet uden at nævne de grundlæggende instrumenter, der anvendes i elektronikmålinger. Disse omfatter analoge og digitale målere, der måler spændinger, strøm, modstand og kapacitans; strømforsyninger, som giver stabil reguleret spænding og strøm; oscilloskoper, som måler kredsløbsbølgeformer fra kredsløb; og funktionsgeneratorer, som giver standard ønskede bølgeformer.

Klik for at udvide hele teksten