Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Elektronik

Sådan måler du wattage med en multimeter

Elektricitet skyldes strømmen af ​​elektroner gennem metalliske ledninger. Elektronens strømningshastighed er kendt som strømmen, og den potentielle energi pr. Enhedsladning er kendt som spændingen. Disse er vigtige mængder i elektricitet og måles rutinemæssigt ved fejltestning af en enhed. Strømmen er måling af, hvor hurtigt energi bruges og måles i watt. Strømmen kan bestemmes ved at måle spændingen og strømmen på en enhed ved hjælp af et digitalt multimeter.

Tilslut målekablerne til multimeteret. Disse leveres med multimeteret, og der skal være en rød ledning og en sort ledning. Tilslut den røde ledning til den positive stik og den sorte ledning til den negative stik.

Drej drejeknappen på forsiden til DC spændingspositionen, der er mærket "V." Tag måleproberne i kontakt med den enhed /komponent, der måles. LCD'et skal vise resultatet af målingen i volt. Noter den målte værdi.

Drej drejeknappen på forsiden til DC-strømpositionen mærket "I." Lad måleproberne komme i kontakt med enheden igen. Denne gang skal displayet vise den målte værdi af strøm i ampere. Noter den målte værdi.

Beregn strømmen. Effekten i watt er lig med spændingen multipliceret med strømmen: P = V x I Multiplicer målespændingen med den målte strøm for at opnå effekten.

Klik for at udvide hele teksten