Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Energi

Hydrogen Brændstof Vs. Fossil Fuel

Brint er en højkvalitets energi og bruges til at drive brændselscellebiler. Fossile brændstoffer, der hovedsageligt omfatter olie, kul og naturgas, sørger for det store omfang af energibehov verden over i dag.

Produktion

Hydrogen kombinerer let med andre molekyler. De tre måder, der generelt bruges til at frigøre hydrogen, er: at anvende varme og katalysatorer til at "reformere" kulbrinter eller kulhydrater; elektricitet til opdeling (elektrolyse) vand; eksperimentelle processer baseret typisk på sollys, plasmaudladning eller mikroorganismer. Fossile brændstoffer er ikke-vedvarende energikilde. De blev dannet af de organiske rester af forhistoriske planter og dyr og er blevet omdannet til karbonholdige brændstoffer ved geologisk aktivitet over millioner af år.

Emissioner

Brændstofdrevne køretøjer udsender ingen drivhus gasser eller andre forurenende stoffer. Ved forbrænding producerer hydrogen kun vanddamp. På den anden side er forbrændingen af ​​fossile brændstoffer den største kilde til atmosfærisk forurening. Forbrænding af kul og mineralolie hævdes at være ansvarlig for udledningen af ​​drivhusgasser som kuldioxid og nitrogenoxid i atmosfæren.

Effektivitet

Brintbrændstof er meget effektivt. Mere energi udvindes fra denne brændstofkilde end med konventionelle energiteknologier, ifølge Tobin Smith for Billion Dollar Green. Fossile brændstoffer har en høj forbrændingshastighed og er i stand til at frigøre enorm energi.

Omkostninger

Brint er for tiden dyrt, fordi det er svært at generere, håndtere og opbevare. Fossile brændstoffer er billigere i sammenligning.

Fremtidige

Fossile brændstoffer tjener som den primære energikilde i øjeblikket. Imidlertid nedbrydes fossile brændstofreserver gradvist. Selvom hydrogenbrændstof på nuværende tidspunkt anvendes på et eksperimentelt niveau, har det et stort potentiale for fremtiden.

Klik for at udvide hele teksten