Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Energi

Fordele og ulemper ved biomasse energi

Biomasse energi er en voksende energikilde i USA og andre lande rundt om i verden. Det kan produceres af mange typer organisk stof, og produktet kan bruges til at give et renere alternativ til traditionelle el- og transportbrændstofkilder. Der er dog også en række ulemper forbundet med biomasse energi.

Hvad er biomasse energi?

Biomasse energi er en relativt ren, vedvarende energikilde, der involverer anvendelse af organisk materiale, som indsamlet energi fra solen og omdannet det til kemisk energi, da den levede. Det er en vedvarende kilde, da denne sag kontinuerligt vokser og absorberer Solens energi, især hvor biomasseafgrøder opdrættes. Den meste biomasse energi er hentet fra planter, der har samlet energi fra solen gennem fotosynteseprocessen. Denne form for energi er blevet anvendt af mennesker i tusindvis af år, da mennesker begyndte at brænde træ til varme. Teknologiske fremskridt har gjort det muligt for biomasseenergi at blive brugt i en lang række anvendelser, herunder væsker og gasser, der anvendes til biobrændstoffer til krafttransport.

Fordele

En af de største fordele ved biomasseenergi er at det producerer en mindre mængde skadelige drivhusgasser end fossile brændstof alternativer producerer. Biomasse energi producerer mindre kulstof end fossilt brændstof energi. Niveauer af drivhusgasserne metan og kuldioxid kan også reduceres ved brug af biomasse energikilder, da disse gasser fremstilles af organisk materiale, hvis de bliver forladt uden at blive brugt til et formål som dette.

En anden miljømæssig nytte af biomasse energi er, at det producerer lavere niveauer af svovldioxid, som er en vigtig bestanddel af sur regn. Biomasse energi er let bæredygtig, hvis afgrøder opdrættes og styres effektivt og er tilgængelig, uanset hvor planter kan dyrkes. En yderligere fordel ved biomasse-energi er, at den kan bruges til en række forskellige formål, herunder varmeproduktion, brændstof til biler og elproduktion.

Ulemper

En af ulemperne ved biomasse energi er den mængde plads, det kræver. En masse jord og vand er nødvendig for at producere biomasseafgrøder, og når de er vokset, kræver produktet en stor mængde opbevaringsrum, før de omdannes til energi. En anden ulempe er, at biomasse energi ikke er helt ren. Nogle drivhusgasser produceres stadig; selvom niveauerne af disse gasser er langt mindre end dem, der produceres af fossile brændstoffer.

En anden ulempe ved produktion af biomassebrændstoffer er, at det er ret dyrt med omkostninger, herunder at betale for den store mængde arbejdskraft, der er involveret og transportomkostningerne da denne type energi skal produceres tæt på hvor kilden er opnået.

Anvendes i dag

De vigtigste anvendelser af biomasse energi i dag er at producere elektricitet gennem kørselsturbiner og give biobrændstoffer til transport sådan som biodiesel og ethanol. Selvom der er nogle ulemper ved at bruge biomasse energi, opvejer fordelene dem i forhold til andre energikilder som fossile brændstoffer. Det er af denne grund, at lande i hele verden udvikler programmer til at øge produktionen af ​​biomasse energi

Klik for at udvide hele teksten